? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest styl ´┐Życia?

Poj´┐Żcie stylu ´┐Życia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stylu ´┐Życia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

styl ´┐Życia - kategoria dotycz´┐Żca sposobu ´┐Życia ludzi, ich zachowania, normy, obyczaje itd. Styl ´┐Życia dotycz´┐Żcy zdrowia publicznego oznacza te dzia´┐Żania jednostek, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ż´┐Ż utrzymaniu i polepszaniu stanu swojego zdrowia i zapobiegania chorobom - okre´┐Żlaj´┐Ż one pro zdrowotny tryb ´┐Życia.

Na pro zdrowotny tryb ´┐Życia sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż:
• W´┐Ża´┐Żciwe od´┐Żywianie (10-15% wa´┐Żno´┐Żci);
• Czynniki ´┐Żrodowiska zewn´┐Żtrznego (25-30% wa´┐Żno´┐Żci);
• Czynniki zwi´┐Żzane ze stylem ´┐Życia (50% wa´┐Żno´┐Żci);
• Efekty opieki medycznej (10-20% wa´┐Żno´┐Żci).

Choroby, kt´┐Żre mog´┐Ż zosta´┐Ż wywo´┐Żane przez brak aktywno´┐Żci fizycznej:
• Uk´┐Żadu sercowo - naczyniowego;
• Uk´┐Żadu ruchu;
• Oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż;
• Cukrzyca.

Regularna aktywno´┐Ż´┐Ż mo´┐Że:
• Przeciwdzia´┐Ża´┐Ż wadom postawy;
• Zapobiega´┐Ż chorobom cywilizacyjnym;
• Niwelowa´┐Ż skutki d´┐Żugotrwa´┐Żych stres´┐Żw;
• Hamowa´┐Ż procesy inwolucyjne (procesy starzenia si´┐Ż).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  grupa
prawa obywatelskie
bank
decyzja polityczna
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż polityczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.