? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stwardnienie rozsiane?

Poj´┐Żcie stwardnienia rozsianego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stwardnienia rozsianego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stwardnienie rozsiane - bardzo powa´┐Żna choroba, kt´┐Żra dotyka nasz centralny uk´┐Żad nerwowy. W jej wyniku dochodzi do powa´┐Żnego uszkodzenia tkanki nerwowej. To choroba, kt´┐Żra dotyka r´┐Żwnie´┐Ż nasz uk´┐Żad odporno´┐Żciowy. Zwykle schorzenie to dotyka ludzi m´┐Żodych- przewa´┐Żnie tych pomi´┐Żdzy dwudziestym a czterdziestym rokiem ´┐Życia.

Objawy stwardnienia rozsianego nie zawsze mo´┐Żna opisa´┐Ż. Wydaj´┐Ż si´┐Ż w pewnym stopniu dziwne. Cz´┐Żsto bardzo ´┐Żatwo bagatelizujemy niekt´┐Żre dolegliwo´┐Żci. Pomijamy zawroty g´┐Żowy, dr´┐Żtwienie r´┐Żk oraz n´┐Żg a tak´┐Że zm´┐Żczenie, kt´┐Żre jest zupe´┐Żnie nieuzasadnione. Objawy te mog´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż do´┐Ż´┐Ż cz´┐Żsto, lub nie pojawia´┐Ż si´┐Ż wcale, nawet w momencie, gdy choroba ca´┐Ży czas si´┐Ż rozwija. Typowe objawy stwardnienia rozsianego to przede wszystkich objawy wzrokowe. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż dolegliwo´┐Żci takie jak podw´┐Żjne widzenie, nieostre widzenie, czy nawet utrata wzroku. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zawroty g´┐Żowy oraz mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż pewna trudno´┐Ż´┐Ż w prze´┐Żykaniu posi´┐Żk´┐Żw. Chory cz´┐Żsto zaczyna niewyra´┐Żnie m´┐Żwi´┐Ż, a nawet be´┐Żkota´┐Ż. Jego ch´┐Żd staje si´┐Ż chwiejny- chory poruszaj´┐Żc si´┐Ż wygl´┐Żda jak pijany. R´┐Żwnie´┐Ż ruchy staj´┐Ż si´┐Ż mniej p´┐Żynne- wyst´┐Żpuje r´┐Żwnie´┐Ż brak koordynacji ruchowej. To jednak nie koniec. Chory ma zaburzenia w oddawaniu moczu, traci pop´┐Żd p´┐Żciowy, cierpi na depresj´┐Ż, ma problemy z pami´┐Żci´┐Ż i nie potrafi znale´┐Ż´┐Ż rozwi´┐Żzania dla wielu typowych ludzkich codziennych spraw.

´┐Żeby zdiagnozowa´┐Ż stwardnienie rozsiane, nale´┐Ży przeprowadzi´┐Ż rezonans magnetyczny oraz nowoczesne badania diagnostyczne. Nie wiadomo jednak, jak zapobiega´┐Ż wyst´┐Żpowaniu tej choroby. Niekt´┐Żre przypadki mog´┐Ż mie´┐Ż pod´┐Żo´┐Że genetyczne, chocia´┐Ż nie do ko´┐Żca. Osoby, kt´┐Żre mia´┐Ży w rodzinie chorego na stwardnienie rozsiane, s´┐Ż obarczone wi´┐Żkszym zagro´┐Żeniem. Nie wynaleziono jednak jeszcze cudownego leku na t´┐Ż chorob´┐Ż. Na razie mo´┐Żemy jedynie spowalnia´┐Ż post´┐Żp choroby. Mo´┐Żemy r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żagodzi´┐Ż jej poszczeg´┐Żlne objawy oraz zapobiec inwalidztwu, kt´┐Żre cz´┐Żsto jest wynikiem tej choroby. Niekt´┐Żre leki mog´┐Ż powodowa´┐Ż, ´┐Że objawy stwardnienia rozsianego nie b´┐Żd´┐Ż tak cz´┐Żste, a je´┐Żli ju´┐Ż si´┐Ż pojawiaj´┐Ż, to maj´┐Ż du´┐Żo ´┐Żagodniejszy przebieg.

Stwardnienie rozsiane to choroba, przy kt´┐Żrej wa´┐Żne jest nie tylko leczenie farmakologiczne, lecz r´┐Żwnie´┐Ż wsparcie rodziny i najbli´┐Ższych. Na szcz´┐Żcie nie jest to choroba ´┐Żmiertelna i chory ma szans´┐Ż, by ´┐Ży´┐Ż ca´┐Żkiem normalnie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wiara
osobowo´┐Ż´┐Ż
fraszka
sztuka
public relations
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.