? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stulejka?

Poj´┐Żcie stulejki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stulejki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stulejka - (´┐Żac. phimosis) jest to trudno´┐Ż´┐Ż odprowadzenia napletka w m´┐Żskim organie rozrodczym. Polega ono na przyklejeniu si´┐Ż napletka do g´┐Ż´┐Żwki pr´┐Żcia. Uniemo´┐Żliwia ono lub znacznie utrudnia ´┐Żci´┐Żganie napletka zar´┐Żwno w zwodzie jak i w stanie spoczynku penisa. Z biegiem czasu mo´┐Że nast´┐Żpi´┐Ż samoistne odklejenie si´┐Ż napletka. Je´┐Żeli jednak przyklejenie nie cofa si´┐Ż , a opr´┐Żcz tego nast´┐Żpuje zw´┐Żenie otworu napletka konieczne jest leczenie operacyjne. W pocz´┐Żtkowej fazie stulejki je´┐Żeli napletek jest przyklejony i nie dosz´┐Żo do zw´┐Żenia ,stosuje si´┐Ż tak zwane naci´┐Żganie napletka. Dobre efekty przynosi naci´┐Żganie w czasie k´┐Żpieli w gor´┐Żcej wodzie.

Leczenie chirurgiczne polega na przeci´┐Żciu napletka i cz´┐Żciowym lub ca´┐Żkowitym jego usuni´┐Żciu. W ´┐Żagodnych przypadkach zabieg polega na poszerzeniu uj´┐Żcia napletka. W´┐Żr´┐Żd ludno´┐Żci ´┐Żydowskiej tradycyjne obrzezanie usuwa napletek i nie dopuszczaj´┐Żc do stulejki.

Stulejka mo´┐Że mie´┐Ż charakter wrodzony lub nabyty. Je´┐Żeli jest wrodzona to zabieg operacyjny dokonywany jest zazwyczaj po uko´┐Żczeniu przez dziecko 2-go roku ´┐Życia. W przypadku stulejki nabytej zd´┐Ż´┐Żaj´┐Ż si´┐Ż przypadki nawet u m´┐Żczyzn w podesz´┐Żym wieku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  region turystyczny
czas wolny
o´┐Żtarz
dro´┐Żd´┐Że piekarnicze
asertywno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.