? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest struktura spo´┐Żeczna?

Poj´┐Żcie struktury spo´┐Żecznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja struktury spo´┐Żecznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

struktura spo´┐Żeczna - jest okre´┐Żlana jako uk´┐Żad wzajemnie powi´┐Żzanych ze sob´┐Ż zale´┐Żno´┐Żciami element´┐Żw sk´┐Żadowych ka´┐Żdego spo´┐Żecze´┐Żstwa. Takimi elementami mog´┐Ż by´┐Ż na przyk´┐Żad pe´┐Żnione role spo´┐Żeczne, czy te´┐Ż pozycje pomi´┐Żdzy kt´┐Żrymi zachodz´┐Ż mniej lub bardziej intensywne procesy i dzia´┐Żania, a tak´┐Że wyst´┐Żpuje zjawisko hierarchii spo´┐Żecznej.

Struktura spo´┐Żeczn´┐Ż jest r´┐Żwnie´┐Ż nazywany wszelkiego rodzaju uk´┐Żad stosunk´┐Żw spo´┐Żecznych panuj´┐Żcych pomi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi jednostkami, kategoriami spo´┐Żecznymi lub instytucjami i organizacjami. Struktura spo´┐Żeczna tworzona jest na podstawie r´┐Żnych czynnik´┐Żw. Nale´┐Ż´┐Ż do nich mi´┐Żdzy innymi poziom rozwoju ekonomicznego charakteryzuj´┐Żcy dany kraj, czy region, panuj´┐Żcy w spo´┐Żecze´┐Żstwie podzia´┐Ż pracy, dost´┐Żpne na danym terenie zasoby si´┐Ży roboczej, panuj´┐Żce stosunki w´┐Żasno´┐Żciowe, a r´┐Żwnie´┐Ż zachowane proporcje pomi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi sektorami gospodarki.
Struktura spo´┐Żeczna jest rozumiana tak´┐Że jako ka´┐Żda struktura zwi´┐Żzana ze statycznym podzia´┐Żem spo´┐Żecze´┐Żstwa wed´┐Żug wieku, wykonywanego zawodu, p´┐Żci, miejsca zamieszkania i wielu innych czynnik´┐Żw w tym r´┐Żwnie´┐Ż geograficznych.

Elementami struktury spo´┐Żecznej jest struktura klasowa, warstwowa, zawodowa i demograficzna.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
psychologia
NIP
sen
klasyfikacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.