? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest struktura?

Poj´┐Żcie struktury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja struktury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

struktura - (´┐Żac. struktura - budowa, spos´┐Żb budowania, budowla) jest to budowa , uk´┐Żad okre´┐Żlonych element´┐Żw, kt´┐Żre s´┐Ż sobie przyporz´┐Żdkowane i stanowi´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, ustr´┐Żj. Struktura to inaczej m´┐Żwi´┐Żc zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż wchodz´┐Żcych w ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż element´┐Żw ich powi´┐Żzanie ze sob´┐Ż i zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż.

Ze wzgl´┐Żdu na elementy wyst´┐Żpuj´┐Żce w okre´┐Żlonej strukturze wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna struktur´┐Ż ekonomiczn´┐Ż, matematyczn´┐Ż, organizacyjn´┐Ż i spo´┐Żeczn´┐Ż. Elementy wchodz´┐Żce w sk´┐Żad oprogramowania, kryszta´┐Żu, tekstu, ska´┐Ży i gleby tworz´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ich struktur´┐Ż. Dla przyk´┐Żadu elementami struktury spo´┐Żecznej jest nale´┐Ż´┐Żca do niej spo´┐Żeczno´┐Ż´┐Ż. Relacje i zale´┐Żno´┐Żci takie jak p´┐Że´┐Ż, miejsce zamieszkania, wiek, wykszta´┐Żcenie spo´┐Żecze´┐Żstwa buduj´┐Ż jej struktur´┐Ż. W´┐Żr´┐Żd struktury spo´┐Żecznej mo´┐Żna wyodr´┐Żbni´┐Ż bardziej zaw´┐Żone struktury takie jak: struktur´┐Ż klasow´┐Ż, warstwow´┐Ż, zawodow´┐Ż, demograficzn´┐Ż. Najmniejsz´┐Ż form´┐Ż ´┐Życia spo´┐Żecznego jest rodzina. W´┐Żr´┐Żd tej formy wyst´┐Żpuj´┐Żcej w strukturze spo´┐Żecznej mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż wyodr´┐Żbni´┐Ż struktur´┐Ż w sk´┐Żad kt´┐Żrej b´┐Żd´┐Ż wchodzi´┐Ż krewni z linii wst´┐Żpnej czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie jak i z linii zst´┐Żpnej czyli rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pener
oszcz´┐Żdno´┐Żci
muzy
analiza
nick
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.