? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stropodach?

Poj´┐Żcie stropodachu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stropodachu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stropodach - jest to strop nad ostatni´┐Ż kondygnacj´┐Ż, spe´┐Żniaj´┐Żcy jednocze´┐Żnie rol´┐Ż dachu. Z punktu widzenia konstrukcyjnego jest to dach p´┐Żaski. Cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest brak przestrzeni poddasza. Do stropodach´┐Żw zalicza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż tarasy nad pomieszczeniami. Tarasy maj´┐Ż tylko inne nawierzchnie dostosowane do wymaganej odporno´┐Żci na uszkodzenia mechaniczne przy chodzeniu.

Ze wzgl´┐Żd´┐Żw konstrukcyjnych oraz struktury fizycznej, tj. liczby i uk´┐Żadu warstw, stropodachy dzielimy na : stropodachy pe´┐Żne, tj. zamkni´┐Żte z paroizolacj´┐Ż, stropodachy wentylowane oraz stropodachy odpowietrzane. Stropodachy sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż z nast´┐Żpuj´┐Żcych warstw: konstrukcyjnej, paroizolacji, izolacji termicznej, warstwy kszta´┐Żtuj´┐Żcej spadek, izolacji wodoszczelnej na warstwie wyr´┐Żwnaw-czej. Dla budownictwa mieszkaniowego, ze wzgl´┐Żdu na ochron´┐Ż konstrukcji przed zawilgoceniem, a tak´┐Że przed nadmiernym nagrzaniem przez s´┐Żo´┐Żce, za najw´┐Ża´┐Żciwszy rodzaj stropodachu nale´┐Ży uzna´┐Ż stropodach wentylowa-ny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szko´┐Ża
artretyzm
wierzytelno´┐Ż´┐Ż
owsiki
fosfolipidy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.