? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest strategia rozwoju?

Poj´┐Żcie strategii rozwoju i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja strategii rozwoju napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

strategia rozwoju - najcz´┐Żciej jest okre´┐Żlana jako swego rodzaju plan, czy te´┐Ż dokument, kt´┐Żry kompleksowo okre´┐Żla podstawowe kierunki rozwoju danej jednostki, przedmiotu, sytuacji uwzgl´┐Żdniaj´┐Żcym jednocze´┐Żnie najlepsze walory w jednostce, jak i najwi´┐Żksze szanse w otoczeniu przy minimalizowaniu lokalnych s´┐Żabo´┐Żci i zewn´┐Żtrznych zagro´┐Że´┐Ż. Jest to tak´┐Że okre´┐Żlenie na rozmaite formy i sposoby oddzia´┐Żywania, kt´┐Żre maj´┐Ż na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego.

Podstawowym problemem z jakim stykaj´┐Ż si´┐Ż fachowcy i menad´┐Żerowie w projektowaniu strategii rozwoju jest przede wszystkim znalezienie sposobu, aby przerwany zosta´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żcy dotychczas w gospodarce zesp´┐Ż wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Żci tworz´┐Żcych b´┐Ż´┐Żdne ko´┐Żo niedorozwoju i ub´┐Żstwa spo´┐Żecze´┐Żstwa.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw strategii rozwoju, do kt´┐Żrych zaliczy´┐Ż mo´┐Żna strategie liberalne, strategie gospodarki otwartej, strategie industrializacji, strategie rozwoju rolniczego, a tak´┐Że strategia redystrybucji. Ka´┐Żda strategia musi zawiera´┐Ż analiz´┐Ż istniej´┐Żcej sytuacji, propozycj´┐Ż jej poprawy poprzez wykorzystanie odpowiednich walor´┐Żw ´┐Żrodowiska naturalnego, a tak´┐Że propozycje, kt´┐Żre uwzgl´┐Żdni´┐Ż rozwi´┐Żzania i mo´┐Żliwo´┐Żci stworzenia nowych miejsc pracy i wiele innych. Analiza szans i zagro´┐Że´┐Ż regionu i powodzenia misji jest kluczowym elementem ka´┐Żdej strategii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  monitor
nadz´┐Żr
strategia rozwoju
sukces
´┐Żrodowisko
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Unity Line
hotel
konta niebilansowe
kalkulacja planowa
rynek przedsi´┐Żbiorstw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb. Zorganizuj wyjatkowy wiecz´┐Żr panie´┐Żski.
Dla Panny m´┐Żodej oferujemy Suknie slubne Bielsko. W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm.