? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest strategia firmy?

Poj´┐Żcie strategii firmy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja strategii firmy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

strategia firmy - powszechnie rozumiana jako pewien plan dzia´┐Żania organizacji, zwi´┐Żzany z jej obecn´┐Ż i przysz´┐Ż´┐Ż pozycj´┐Ż w otoczeniu oraz pewien wzgl´┐Żdnie trwa´┐Ży i sp´┐Żjny spos´┐Żb dzia´┐Żania . S´┐Żu´┐Ży ona realizacji zasadniczych, d´┐Żugookresowych cel´┐Żw organizacji.

Strategi´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwa mo´┐Żna opisa´┐Ż w prosty spos´┐Żb za pomoc´┐Ż czterech element´┐Żw: cel´┐Żw strategicznych, domeny dzia´┐Żania, sposobu zdobywania przewagi konkurencyjnej i strategii funkcjonalnych. Cele strategiczne wskazuj´┐Ż kierunek, w kt´┐Żrym firma zmierza, okre´┐Żlaj´┐Ż ramy plan´┐Żw strategicznych, ustalaj´┐Ż spos´┐Żb motywowania pracownik´┐Żw oraz sposoby kontroli wykonywania tych plan´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  instytucja pa´┐Żstwowa
ryzyko
u´┐Żyteczno´┐Ż´┐Ż
zesp´┐Ż projektowy
aksjologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.