? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest strategia?

Poj´┐Żcie strategii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja strategii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

strategia - to poj´┐Żcie wieloznaczne. W og´┐Żlnym znaczeniu oznacza wiod´┐Żc´┐Ż orientacj´┐Ż polityczn´┐Ż, gospodarcz´┐Ż, spo´┐Żeczna, militarn´┐Ż, kt´┐Żra dzi´┐Żki swojej dominacji wytycza kierunki dzia´┐Żania okre´┐Żlonego systemu, bior´┐Żc pod uwag´┐Ż sytuacje, jakie zachodz´┐Ż w jej otoczeniu, w´┐Żasny potencja´┐Ż, ´┐Żrodki finansowe, jakie ma do dyspozycji oraz zaplecze techniczne i produkcyjne. W tym znaczeniu ma charakter kompleksowy, poniewa´┐Ż definiuje projekt przysz´┐Żej organizacji systemu. Pokrewnym poj´┐Żciem w stosunku do poj´┐Żcia strategii jest logistyka. Logistyka wywodzi si´┐Ż od wojskowego zdefiniowania strategii poprzez jej rozwini´┐Żcie.

Strategia w rozumieniu wojskowym to kierunek rozwoju a tak´┐Że przygotowanie i wykorzystanie posiadanych si´┐Ż zbrojnych w celu osi´┐Żgni´┐Żcia okre´┐Żlonego przez pa´┐Żstwo celu oraz umo´┐Żliwienia samego funkcjonowania tego pa´┐Żstwa.

Strategi´┐Ż mo´┐Żna u´┐Żywa´┐Ż pod poj´┐Żciami strategii wojskowej, politycznej, gospodarcze, dominuj´┐Żcej, czystej, konkurencyjnej, gry, koncentracji, marketingowej i wielu innych.

Strategie mo´┐Żemy definiowa´┐Ż w rozumieniu nauki przy u´┐Życiu metod si´┐Żowych, w postaci np. gr´┐Żb celu realizowania okre´┐Żlonego interesu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  heurystyka reprezentatywno´┐Żci
koszt logistyki
rachunek koszt´┐Żw
muzyka
zoologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.