? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stowarzyszenie?

Poj´┐Żcie stowarzyszenia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stowarzyszenia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stowarzyszenie - (mo´┐Żna tak´┐Że stosowa´┐Ż tutaj poj´┐Żcie „zrzeszenie”) to organizacja spo´┐Żeczna, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Że powo´┐Ża´┐Ż dowolna grupa os´┐Żb. Osoby te musz´┐Ż jedynie posiada´┐Ż wsp´┐Żlnie okre´┐Żlone cele lub ewentualnie- wsp´┐Żlne zainteresowania. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż cech´┐Ż stowarzysze´┐Ż jest to, ´┐Że dzia´┐Żaj´┐Ż one w celach niezarobkowych. Jednymi z najbardziej popularnych odmian stowarzysze´┐Ż w naszym kraju, s´┐Ż partie polityczne oraz zwi´┐Żzki zawodowe.

Stowarzyszenie dzia´┐Ża na zasadzie dobrowolno´┐Żci. Jest trwa´┐Że i samorz´┐Żdne. Samodzielnie okre´┐Żla ono swoje cele a tak´┐Że struktury oraz program dzia´┐Żania. Mo´┐Że tak´┐Że uchwala´┐Ż swoje wewn´┐Żtrzne akty, kt´┐Żre dotyczy´┐Ż b´┐Żd´┐Ż jego dzia´┐Żalno´┐Żci. Cala dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż zasadniczo opiera si´┐Ż na pracy spo´┐Żecznej cz´┐Żonk´┐Żw stowarzyszenia.

By stowarzyszenie mog´┐Żo posiada´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż- trzeba je zarejestrowa´┐Ż. W´┐Żwczas organizacja ta mo´┐Że zak´┐Żada´┐Ż swoje terenowe jednostki organizacyjne praktycznie po ca´┐Żym kraju. Aby stowarzyszenie zarejestrowa´┐Ż, trzeba najpierw uchwali´┐Ż statut stowarzyszenie oraz wybra´┐Ż jego komitet za´┐Żo´┐Życielski. Taki komitet musi zosta´┐Ż wybrany przez co najmniej pi´┐Żtna´┐Żcie os´┐Żb. Samej rejestracji organizacji dokonuje si´┐Ż w Krajowym Rejestrze S´┐Żdowym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  subkultura
mi´┐Żnie brzucha
WAP
jednostka
kartoteka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.