? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stereotyp?

Poj´┐Żcie stereotypu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stereotypu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stereotyp - s´┐Żowo to wywodzi si´┐Ż od greckiego stereos, co oznacza „przestrzenny” i typos, co nale´┐Ży t´┐Żumaczy´┐Ż jako „wzorzec”.

Stereotyp to poj´┐Żcie, kt´┐Żre oznacza generalizacj´┐Ż dotycz´┐Żc´┐Ż pewnej grupy, a tak´┐Że r´┐Żnych zjawisk, gdzie okre´┐Żlonym cechom i sytuacjom zostaje przypisane znaczenie, kt´┐Żre jest cz´┐Żsto fa´┐Ższywym prze´┐Żwiadczeniem.

Stereotypy mog´┐Ż zosta´┐Ż przyj´┐Żte przez pojedyncz´┐Ż osob´┐Ż, a tak´┐Że przez grup´┐Ż os´┐Żb. Taka konstrukcja my´┐Żlowa pojawia si´┐Ż na skutek w´┐Żasnych obserwacji, a tak´┐Że wzorc´┐Żw i sygna´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre zostaj´┐Ż wysy´┐Żane przez spo´┐Żecze´┐Żstwo. Wzorce te mog´┐Ż mie´┐Ż charakter negatywny, pozytywny, a tak´┐Że neutralny. Jednak zazwyczaj stereotypy kojarzone s´┐Ż negatywnie.
Stereotypy s´┐Ż wynikiem niepe´┐Żnej wiedzy, niew´┐Ża´┐Żciwego przekonania na temat otaczaj´┐Żcego ´┐Żwiata. Utarte w ten spos´┐Żb rozumienie ci´┐Żko jest zmieni´┐Ż czy odrzuci´┐Ż, gdy´┐Ż zazwyczaj stereotypy „obowi´┐Żzuj´┐Ż” przez wiele lat.

Przyczyn´┐Ż tworzenia si´┐Ż stereotyp´┐Żw jest tak´┐Że niska samoocena, czy te´┐Ż agresja w stosunku do pewnej grupy os´┐Żb lub zjawisk. Stereotypy doprowadzaj´┐Ż nierzadko do narodzenia si´┐Ż niech´┐Żci w stosunku do nich, a nawet dyskryminacji. Mog´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż uprzedzenia na tle nie tylko negatywnym, ale r´┐Żwnie´┐Ż pozytywnym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  integracja
orientacja produkcyjna
marka
subkultura
prawa socjologii
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.