? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sta´┐Ż?

Poj´┐Żcie sta´┐Żu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sta´┐Żu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sta´┐Ż - przez poj´┐Żcie sta´┐Żu rozumie si´┐Ż oczywi´┐Żcie sta´┐Ż zawodowy. Jest to nic innego, jak jedna z wielu form nauki, w trakcie kt´┐Żrej zdobywamy nowe umiej´┐Żtno´┐Żci. Jednak ta forma przyswajania nowej wiedzy nie jest realizowana w szkole, lecz w wyznaczonym miejscu pracy. Takim miejscem pracy mo´┐Że by´┐Ż dowolne przedsi´┐Żbiorstwo, jednostka samorz´┐Żdu terytorialnego czy te´┐Ż inna organizacja, kt´┐Żra oferuje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wykonywania jakiej´┐Ż pracy.

Sta´┐Że mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż w dw´┐Żch formach. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia ze sta´┐Żami p´┐Żatnymi lub bezp´┐Żatnymi. Oczywi´┐Żcie dla przysz´┐Żego pracownika sta´┐Że p´┐Żatne to du´┐Żo lepsze rozwi´┐Żzanie, poniewa´┐Ż w trakcie zdobywania okre´┐Żlonych umiej´┐Żtno´┐Żci mo´┐Żna sobie przy okazji co´┐Ż zarobi´┐Ż. P´┐Żatny sta´┐Ż mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas pierwsz´┐Ż form´┐Ż naszego wynagrodzenia. Jednak sta´┐Żu- szczeg´┐Żlnie tego bezp´┐Żatnego- nie nale´┐Ży myli´┐Ż z praktykami. Praktyka wyst´┐Żpuje wy´┐Ż´┐Żcznie bezp´┐Żatnej formie i spe´┐Żnia troch´┐Ż inne zadania ni´┐Ż sta´┐Ż.

Sta´┐Ż mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż na przyk´┐Żad w postaci sta´┐Żu podyplomowego. Odbywa si´┐Ż go zatem ju´┐Ż po uzyskaniu dyplomu z okre´┐Żlonej specjalno´┐Żci. W trakcie sta´┐Żu osoba b´┐Żd´┐Żca na sta´┐Żu zostaje przydzielona do tzw. mentora, kt´┐Żry przez ca´┐Ży czas trwania sta´┐Żu powinien s´┐Żu´┐Ży´┐Ż jej wszelk´┐Ż niezb´┐Żdn´┐Ż pomoc´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kooperacja
nadz´┐Żr
licencja
mia´┐Żd´┐Życa
ubezw´┐Żasnowolnienie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.