? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest statut?

Poj´┐Żcie statutu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja statutu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

statut - to dokument o charakterze aktu prawnego. To bardzo wa´┐Żny instrument, kt´┐Żry reguluje zadania oraz spos´┐Żb dzia´┐Żania okre´┐Żlonego podmiotu. To tak´┐Że dokument, kt´┐Żry zajmuje si´┐Ż regulacj´┐Ż struktury organizacyjnej podmiotu prawa prywatnego lub publicznego.

Statut to poj´┐Żcie zaczerpni´┐Żte z prawnego j´┐Żzyka. To akt prawny, kt´┐Żry posiada kilka charakterystycznych funkcji. Jego g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest przede wszystkim okre´┐Żlenie wewn´┐Żtrznej organizacji danego przedsi´┐Żbiorstwa. Ponadto statut musi okre´┐Żla´┐Ż cel istnienia firmy czy innej instytucji. Musz´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w nim tak´┐Że informacje dotycz´┐Żce trybu dzia´┐Żania organizacji oraz innych zagadnie´┐Ż, kt´┐Żre s´┐Ż charakterystyczne dla prawid´┐Żowego funkcjonowania danego przedsi´┐Żbiorstwa czy jednostki.

Istnieje jednak szereg r´┐Żnic, kt´┐Żre odr´┐Żniaj´┐Ż statuty jednostek prawa publicznego od jednostek prawa prywatnego. Prawo publiczne wymaga, by statuty zosta´┐Ży nadane jednostkom poprzez nadrz´┐Żdne organy. Dokonuje si´┐Ż tego w drodze specjalnego aktu normatywnego lub odpowiednich uchwa´┐Ż (na przyk´┐Żad w jednostkach samorz´┐Żdu terytorialnego). Statuty s´┐Ż w tym przypadku wymogiem koniecznym. Natomiast podmioty prawa prywatnego mog´┐Ż nadawa´┐Ż sobie statuty w formie wsp´┐Żlnego o´┐Żwiadczenia woli. Nie wszystkie podmioty musza posiada´┐Ż statut. Prawo dok´┐Żadnie okre´┐Żla, kt´┐Żre podmioty musz´┐Ż go posiada´┐Ż, a kt´┐Żre nie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żanie
skala
styl ´┐Życia
rolnictwo
pobrze´┐Że
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.