? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest stal?

Poj´┐Żcie stali i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja stali napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

stal - jest znanym i szeroko wykorzystywanym stopem ´┐Żelaza z w´┐Żglem. Dzi´┐Żki prostej obr´┐Żbce cieplnej i szerokim mo´┐Żliwo´┐Żciom plastycznym stal wykorzystywana jest do produkcji wielu produkt´┐Żw i p´┐Żprodukt´┐Żw powszechnego u´┐Życia. Zawarto´┐Ż´┐Ż w´┐Żgla w stali wynosi maksymalnie 2,11%. Jest to graniczna, mo´┐Żliwa ilo´┐Ż´┐Ż w´┐Żgla, kt´┐Żra jest w stanie rozpu´┐Żci´┐Ż si´┐Ż w ´┐Żelazie.

Stal wykorzystywana jest g´┐Ż´┐Żwnie w najr´┐Żniejszych dziedzinach przemys´┐Żu. G´┐Ż´┐Żwnymi producentami stali surowej s´┐Ż Chiny, Japonia, USA, Rosja, Niemcy, Korea Po´┐Żudniowa, Ukraina i Brazylia. Stal to wa´┐Żny sk´┐Żadnik materia´┐Ż´┐Żw konstrukcyjnych w budownictwie. R´┐Żwnie´┐Ż w motoryzacji, hydraulice i energetyce stal wykorzystywana jest niezwykle szeroko.

Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż wiele w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci i cech, wedle kt´┐Żrych da si´┐Ż ocenia´┐Ż rodzaj i jako´┐Ż´┐Ż stali. Do g´┐Ż´┐Żwnych nale´┐Ż´┐Ż: granica spr´┐Żysto´┐Żci, kt´┐Żra wyznacza maksymalne wychylenie/napr´┐Żenie, kt´┐Żre nie zmieni stanu danego kawa´┐Żka stali, wytrzyma´┐Żo´┐Ż´┐Ż na rozci´┐Żganie, spr´┐Żysto´┐Ż´┐Ż, plastyczno´┐Ż´┐Ż, ci´┐Żgliwo´┐Ż´┐Ż, udarno´┐Ż´┐Ż, twardo´┐Ż´┐Ż i spawalno´┐Ż´┐Ż. R´┐Żwnie´┐Ż cechy wytrzyma´┐Żo´┐Żciowe wyznaczaj´┐Żce odporno´┐Ż´┐Ż na wp´┐Żyw ´┐Żrodowiska s´┐Ż istotne: odporno´┐Ż´┐Ż na zmiany temperatury i czynniki korozyjne chemiczne i atmosferyczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja operatywna
wiara
suwmiarki
transport
psychopata
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.