? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest �rodowisko spo�eczne?

Poj�cie �rodowiska spo�ecznego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja �rodowiska spo�ecznego napisana w spos�b zrozumia�y.

�rodowisko spo�eczne - to og� jednostek i grup, z kt�rymi cz�owiek si� styka, bezpo�rednio lub po�rednio, przelotnie lub trwale. Styl �ycia konkretnych �rodowisk spo�ecznych determinuje wybory jednostki co do sposobu i stylu �ycia w sferze wolnego czasu.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  zarz�dzanie
rolnictwo
proces
hipoteka
niezawis�o�� s�dziowska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.