? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sprz´┐Żenie zwrotne?

Poj´┐Żcie sprz´┐Żenia zwrotnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sprz´┐Żenia zwrotnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sprz´┐Żenie zwrotne - mechanizm bezpo´┐Żredniego lub po´┐Żredniego oddzia´┐Żywania zmian na wyj´┐Żciach danego systemu na stan jego wej´┐Ż´┐Ż; polega najog´┐Żlniej na tym, ´┐Że system otrzymuje informacje dotycz´┐Żce efekt´┐Żw w´┐Żasnego dzia´┐Żania, dostosowuj´┐Żc do nich kolejne reakcje, odpowiedzi, czyny. Wyr´┐Żniamy sprz´┐Żenie zwrotne dodatnie (powoduj´┐Ż wzmocnienie dzia´┐Ża´┐Ż) i ujemne (powoduj´┐Ż os´┐Żabienie dzia´┐Ża´┐Ż).

Przyk´┐Żad zastosowania w zarz´┐Żdzaniu:
a) nale´┐Ży tworzy´┐Ż takie rozwi´┐Żzania, kt´┐Żre u´┐Żatwiaj´┐Ż pracownikom uzyskiwanie informacji o rezultatach ich zachowa´┐Ż i korygowanie dzia´┐Ża´┐Ż; w ten spos´┐Żb zwi´┐Żkszamy ich wiedz´┐Ż i motywacj´┐Ż wynikaj´┐Żc´┐Ż szczeg´┐Żlnie z poczucia sprawstwa.
b) wzajemny zwi´┐Żzek pomi´┐Żdzy organizacj´┐Ż a otoczeniem - klucz do zrozumienia podej´┐Żcia systemowego
c) b´┐Ż´┐Żdne ko´┐Żo w biurokracji Webera: im wi´┐Żcej interwencji (formalizacji), tym wi´┐Żcej niesprawno´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  program
sceptycyzm
kamica ´┐Ż´┐Żciowa
renesans
jajo´┐Żyworodno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.