? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sprzeda´┐Ż?

Poj´┐Żcie sprzeda´┐Ży i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sprzeda´┐Ży napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sprzeda´┐Ż - jeden z obszar´┐Żw dzia´┐Żalno´┐Żci biznesowej. Jest to umowa pomi´┐Żdzy stronami transakcji, w kt´┐Żrej to sprzedaj´┐Żcy zobowi´┐Żzuje si´┐Ż do wydania i przeniesienia w´┐Żasno´┐Żci danej rzeczy lub us´┐Żugi na kupuj´┐Żcego, kt´┐Żry z kolei zobowi´┐Żzuje si´┐Ż przedmiot sprzeda´┐Ży odebra´┐Ż i ui´┐Żci´┐Ż za ni´┐Ż nale´┐Żno´┐Ż´┐Ż w postaci ´┐Żrodka monetarnego lub innego towaru (barter). Na wolnym rynku jeste´┐Żmy ´┐Żwiadkami sprzeda´┐Ży w rozmaitych formach. Sprzeda´┐Ż bezpo´┐Żrednia, po´┐Żrednia, got´┐Żwkowa, przelewowa, ratalna, zaliczkowa. Sprzeda´┐Ż mo´┐Że odbywa´┐Ż si´┐Ż poprzez fizyczne przekazanie przedmiotu lub us´┐Żugi osobi´┐Żcie, za po´┐Żrednictwem poczty lub przesy´┐Żki kurierskiej. Znane s´┐Ż rodzaje sprzeda´┐Ży wymagaj´┐Żce po´┐Żwiadczenia, np. paragon, faktura, umowa cywilno - prawna, akt notarialny. Ze wzgl´┐Żdu na ilo´┐Ż´┐Ż zbywanych i nabywanych produkt´┐Żw, sprzeda´┐Ż dzielimy na detaliczn´┐Ż (sprzeda´┐Ż pojedynczych jednostek) oraz hurtow´┐Ż (wi´┐Żksza ilo´┐Ż´┐Ż towaru liczona w sztukach b´┐Żd´┐Ż opakowaniach zbiorczych, ilo´┐Ż´┐Ż hurtow´┐Ż liczy si´┐Ż od kilku sztuk wzwy´┐Ż).

Szczeg´┐Żln´┐Ż form´┐Ż sprzeda´┐Ży jest zbycie z zachowaniem prawa pierwokupu na rzecz danego kupuj´┐Żcego, w tym przypadku sprzedaj´┐Żcy ma ograniczone pole dzia´┐Żania, co do sprzeda´┐Ży jednostki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nauka
potrzeba
PFPP
czas
krajobraz
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.