? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sport?

Poj´┐Żcie sportu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sportu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sport - to jeden z wielu sposob´┐Żw aktywno´┐Żci ludzkiej polegaj´┐Żcy na mniejszym lub wi´┐Żkszym wysi´┐Żku fizycznym. Wyr´┐Żniamy wiele typ´┐Żw sport´┐Żw, kt´┐Żre mo´┐Żna podzieli´┐Ż na dwie grupy, a s´┐Ż to sporty zespo´┐Żowe i sporty indywidualne. Sporty zespo´┐Żowe charakteryzuje to, i´┐Ż zawodnicy bior´┐Żcy w nich udzia´┐Ż musz´┐Ż mie´┐Ż do siebie zaufanie i wsp´┐Żdzia´┐Ża´┐Ż ze sob´┐Ż.

W´┐Żr´┐Żd tych typ´┐Żw sport´┐Żw wyr´┐Żniamy np. pi´┐Żk´┐Ż no´┐Żn´┐Ż, hokej, krykieta, siatk´┐Żwk´┐Ż, koszyk´┐Żwk´┐Ż, etc. Sporty indywidualne to np. golf, lekkoatletyka, p´┐Żywanie, boks, itp. Bywaj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż sporty, kt´┐Żre mog´┐Ż by´┐Ż uprawiane zar´┐Żwno indywidualnie, jak i zespo´┐Żowo, np. kajakarstwo.

Wszystkie typy sport´┐Żw cechuje to, ´┐Że mog´┐Ż by´┐Ż uprawiane na r´┐Żnych poziomach, od poziomu mniej zaawansowanego po poziom mi´┐Żdzynarodowych rozgrywek. Co wi´┐Żcej jedne sporty wymagaj´┐Ż mniej wysi´┐Żku fizycznego, a inne wi´┐Żcej. Sport i zwi´┐Żzana z nim wszelka aktywno´┐Ż´┐Ż fizyczna jest bardzo korzystna dla zdrowia. Sport jest form´┐Ż aktywno´┐Żci, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna uprawia´┐Ż, ale zar´┐Żwno jest form´┐Ż wsp´┐Żzawodnictwa b´┐Żd´┐Żcego form´┐Ż rozrywki, i jako taka ma wielu obserwator´┐Żw. Im wy´┐Ższy poziom wsp´┐Żzawodnictwa tym wi´┐Żcej os´┐Żb interesuje si´┐Ż dan´┐Ż aktywno´┐Żci´┐Ż ogl´┐Żdaj´┐Żc zawody sportowe. Sport mo´┐Że by´┐Ż doskona´┐Żym sposobem sp´┐Żdzania wolnego czasu, hobby, czy g´┐Ż´┐Żwnym zaj´┐Żciem w ´┐Życiu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motywacja
strategia firmy
konkurencyjno´┐Ż´┐Ż
rekreacja fizyczna
inwestycje turystyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.