? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sp´┐Żka?

Poj´┐Żcie sp´┐Żki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sp´┐Żki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sp´┐Żka - wbrew mylnej opinii, ´┐Że stanowi grup´┐Ż os´┐Żb, w istocie jest rodzajem dzia´┐Żalno´┐Żci. Opiera si´┐Ż na statusie albo na umowie i dotyczy os´┐Żb fizycznych lub prawnych. G´┐Ż´┐Żwnym celem istnienia sp´┐Żki jest zazwyczaj dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcza. W polskim prawie istnieje wiele rodzaj´┐Żw sp´┐Żek. Do najwa´┐Żniejszych nale´┐Ż´┐Ż: sp´┐Żki osobowe - sp´┐Żka jawna, sp´┐Żka komandytowa, sp´┐Żka komandytowo-akcyjna, sp´┐Żka partnerska, sp´┐Żki kapita´┐Żowe - sp´┐Żka z ograniczon´┐Ż odpowiedzialno´┐Żci´┐Ż, sp´┐Żka akcyjna i wiele, wiele innych.

Dzi´┐Żki istnieniu sp´┐Żek, osoby fizyczne i prawne maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż prostego wsp´┐Żdzia´┐Żania w ramach obop´┐Żlnych korzy´┐Żci. Bez p´┐Żek nie mo´┐Żna by prowadzi´┐Ż nawet prostej dzia´┐Żalno´┐Żci, kt´┐Żra charakteryzowa´┐Żaby si´┐Ż istnieniem wielu wsp´┐Żw´┐Ża´┐Żcicieli. Sp´┐Żka, jako forma organizacji firmy jest zbiorem wielu akt´┐Żw i sk´┐Żadnik´┐Żw, kt´┐Żre charakteryzuj´┐Ż si´┐Ż jednym, konkretnym celem: zyskiem. Umowa lub status okre´┐Żlaj´┐Ż przywileje i obowi´┐Żzki, a tak´┐Że ograniczenia os´┐Żb prawnych i fizycznych, kt´┐Żrych dotyczy sp´┐Żka.

Stany Zjednoczone r´┐Żwnie´┐Ż posiadaj´┐Ż polski odpowiednik sp´┐Żki, kt´┐Żry tam wyst´┐Żpuje pod postaci´┐Ż korporacji, stowarzyszenia, sp´┐Żki osobowej lub unii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansowa
´┐Ża´┐Żcuch logistyczny
prawo karne wykrocze´┐Ż
dystrybucja fizyczna
pas nadbrze´┐Ży
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.