? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest spedycja w�a�ciwa?

Poj�cie spedycji w�a�ciwej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja spedycji w�a�ciwej napisana w spos�b zrozumia�y.

spedycja w�a�ciwa - to wykonywanie nast�puj�cych czynno�ci:
• przyjmowanie zlece� spedycyjnych i udzielanie porad zwi�zanych z procesami spedycyjnymi,
• wyb�r �rodka transportu,
• zawieranie um�w o przew�z,
• ubezpieczanie przesy�ki,
• sporz�dzanie dokumentacji transportowej,
• odbi�r przesy�ki od nadawcy,
• przygotowanie przesy�ki do przewozu,
• nadanie przesy�ki na �rodek transportu wraz z dokumentacj� transportow�,
• odbi�r przesy�ki ze �rodka transportowego oraz w�a�ciwej dokumentacji,
• odprawa celna,
• przekazanie przesy�ki odbiorcy.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  arkusz kalkulacyjny
denominacja
spa
wiosna
rzadko��
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.