? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest spadek?

Poj´┐Żcie spadku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja spadku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

spadek - spadkiem nazywa si´┐Ż prawda do rzeczy, nale´┐Ż´┐Żcych do spadkodawcy, kt´┐Żre to przechodz´┐Ż na spadkobierc´┐Ż w chwili ´┐Żmierci w´┐Ża´┐Żciciela. Prawo, wyznaczaj´┐Żce szczeg´┐Ży spadk´┐Żw znale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna w Kodeksie cywilnym. Spadek wchodzi w ´┐Życie w chwili ´┐Żmierci spadkodawcy, nie wcze´┐Żniej - nazywa si´┐Ż to otwarciem spadku. W sk´┐Żad spadku mog´┐Ż wchodzi´┐Ż na przyk´┐Żad nast´┐Żpuj´┐Żce prawa: prawa rzeczowe, posiadanie, zobowi´┐Żzania, wierzytelno´┐Żci.

W istocie rzeczy, spadek okre´┐Żla bardzo szerokie spektrum czynno´┐Żci i praw, kt´┐Żre wykona´┐Ż i naby´┐Ż mo´┐Że spadkobierca. Trzeba pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że ze spadku s´┐Ż jednak wy´┐Ż´┐Żczone pewne okre´┐Żlone obowi´┐Żzki i prawa. Nale´┐Ż´┐Ż do nich wszelkie prawa i obowi´┐Żzki, kt´┐Żre nie maj´┐Ż prywatnoprawnego lub maj´┐Żtkowego charakteru, s´┐Ż powi´┐Żzane ze spadkodawc´┐Ż (na przyk´┐Żad alimenty) i tym podobne. Przewidziane przez ustawy inne prawa i obowi´┐Żzki, wy´┐Ż´┐Żczone ze spadku znale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna w odpowiednich ust´┐Żpach okre´┐Żlonych ustaw.

Prawo spadkowe okre´┐Żla wszelkie szczeg´┐Ży, dotycz´┐Żce spadk´┐Żw. Jest ono jedn´┐Ż z ga´┐Ż´┐Żzi prawa cywilnego i reguluje sprawy spadku. Specyficzny rodzaj regulowanego przedmiotu, przepisy nie ulegaj´┐Ż dyskusji i s´┐Ż bezwzgl´┐Żdnie obowi´┐Żzuj´┐Żce w ka´┐Żdym przypadku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przyja´┐Ż´┐Ż
zesp´┐Ż
grafika
projekt
pas nadbrze´┐Ży
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.