? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest spa?

Poj´┐Żcie spa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja spa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

spa - jest to skr´┐Żt powsta´┐Ży z ´┐Żaci´┐Żskiego zwrotu „sanus per aquam”, a oznacza pos´┐Żownie „zdrowy przez wod´┐Ż”. Wod´┐Ż i jej lecznicze w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci wykorzystuje si´┐Ż na r´┐Żnorakie sposoby w specjalnie do tego przeznaczonych hotelach, k´┐Żpieliskach, klinikach.

Termin spa jest terminem mi´┐Żdzynarodowym i powszechnie stosowanym. Przez spa rozumiemy zgromadzone w jednym miejscu , w jednym budynku baseny, sauny, k´┐Żpieliska, centra i farmy urody. W spa mo´┐Żna wykona´┐Ż szereg zabieg´┐Żw upi´┐Żkszaj´┐Żcych, odm´┐Żadzaj´┐Żcych, ale r´┐Żwnie´┐Ż wp´┐Żywaj´┐Żcych pozytywnie na zdrowie os´┐Żb z nich korzystaj´┐Żcych. Odbywaj´┐Ż si´┐Ż tam wszelkie zaj´┐Żcia poprawiaj´┐Żce kondycje fizyczn´┐Ż, wygl´┐Żd i koloryt sk´┐Żry, czy samopoczucie. To szereg mniej lub bardziej skomplikowanych czynno´┐Żci od gimnastyki w wodzie, masa´┐Ży, k´┐Żpieli w r´┐Żnych preparatach, czy zwi´┐Żzkach po zabiegi z wykorzystaniem pr´┐Żdu elektrycznego, czy leczenie ´┐Żwiat´┐Żem. Spektrum zabieg´┐Żw oferowanych w spa jest naprawd´┐Ż przeogromne i ka´┐Żdy znajdzie lub dopasuje to do w´┐Żasnych potrzeb. Niestety wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż tych przyjemno´┐Żci jest do´┐Ż´┐Ż droga, przez co nie jest powszechnie dost´┐Żpna, staj´┐Żc si´┐Ż jedynie pewnym luksusem.

Najbardziej znane polskie spa znajduj´┐Ż si´┐Ż w: Na´┐Ż´┐Żczowie, Warszawie, Ko´┐Żobrzegu, Ciechocinku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  organizacja
przerost prostaty
astma atopowa
BHP
teoria pop´┐Żdu
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.