? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest socjopata?

Poj´┐Żcie socjopaty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja socjopaty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

socjopata - jest poj´┐Żciem ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzanym z okre´┐Żleniem socjopatia, przez kt´┐Żre rozumie si´┐Ż zaburzenia osobowo´┐Żci. Zaburzenia te s´┐Ż zbli´┐Żone do psychopatii. Polegaj´┐Ż one na nierespektowaniu pewnych regu´┐Ż zar´┐Żwno etycznych, jak i tych, kt´┐Żre wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż z odpowiednim zachowaniem si´┐Ż w spo´┐Żecze´┐Żstwie. Socjopaci nie potrafi´┐Ż si´┐Ż w ´┐Żaden spos´┐Żb przystosowa´┐Ż do ´┐Życia w´┐Żr´┐Żd ludzi (spo´┐Żecze´┐Żstwie), gdzie obowi´┐Żzuj´┐Ż okre´┐Żlone normy.

Socjopaci to osoby z pozoru nier´┐Żni´┐Żce si´┐Ż od innych. Bardzo cz´┐Żsto posiadaj´┐Ż wysoki iloraz inteligencji. Jednak ich wad´┐Ż jest to, ´┐Że nie potrafi´┐Ż ´┐Ży´┐Ż w spo´┐Żecze´┐Żstwie, kt´┐Żrym panuj´┐Ż pewne zasady. Socjopaci wy´┐Żamuj´┐Ż si´┐Ż, czego skutkiem s´┐Ż r´┐Żne naruszenia prawa.

Socjopaci to osoby, kt´┐Żre nie posiadaj´┐Ż sumienia i nie s´┐Ż odpowiedzialne. Dodatkowo po naruszeniu panuj´┐Żcych zasad nie odczuwaj´┐Ż wstydu ani nie poczuwaj´┐Ż si´┐Ż do winy za swoje dzia´┐Żanie. Zazwyczaj osoby te s´┐Ż samotne, kontakt´┐Żw mi´┐Żdzyludzkich praktycznie nie prowadz´┐Ż.

Socjopaci nie s´┐Ż szczerzy, sk´┐Żonni s´┐Ż do k´┐Żamstw i bardzo cz´┐Żsto sk´┐Żonne s´┐Ż do manipulacji innych os´┐Żb, aby tylko zrealizowa´┐Ż w´┐Żasne cele. S´┐Ż do´┐Ż´┐Ż egoistyczni i nie potrzebuj´┐Ż wi´┐Żza´┐Ż si´┐Ż z drugim cz´┐Żowiekiem. Nie potrzebuj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż czu´┐Żo´┐Żci ani mi´┐Żo´┐Żci. Do takiej osoby bardzo ci´┐Żko jest dotrze´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  media
orientacja sprzeda´┐Żowa
konflikt organizacyjny
DVD
kalkulacja ewidencyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.