? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest socjologia?

Poj´┐Żcie socjologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja socjologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

socjologia - termin ten zosta´┐Ż wprowadzony do j´┐Żzyka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta ComteÔÇÖa.

Termin socjologia oznacza dos´┐Żownie nauk´┐Ż o spo´┐Żecze´┐Żstwie.
Przedmiotem tej nauki s´┐Ż a nawet jest:
- przyczyny, charakter, nast´┐Żpstwa relacji mi´┐Żdzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwa´┐Żych form, w jakich te relacje wyst´┐Żpuj´┐Ż,
- instytucje rozmaitego typu, kt´┐Żre powo´┐Żuj´┐Ż ludzi dla zaspokajania swoich potrzeb,
- dynamika i proces rozwoju,
- zachowania, dzia´┐Żania i losy ludzi, kt´┐Żre zale´┐Ż´┐Ż od ich powi´┐Żza´┐Ż z innymi lud´┐Żmi,
- socjologia w odr´┐Żnieniu od innych nauk operuje w sferze zjawisk, b´┐Żd´┐Żcych w wi´┐Żkszo´┐Żci przedmiotem codziennego wszystkich ludzi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Koniak
trekking
kalkulacja
sperma
cukrzyca
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.