? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest socjalizacja?

Poj´┐Żcie socjalizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja socjalizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

socjalizacja - jest terminem pochodz´┐Żcym z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego socialis, co oznacza spo´┐Żeczny i jest to proces, a tak´┐Że rezultat tego procesu, nabywania przez jednostk´┐Ż ludzk´┐Ż systemu warto´┐Żci, odpowiednich norm oraz wzor´┐Żw zachowa´┐Ż, kt´┐Żre obowi´┐Żzuj´┐Ż w danej zbiorowo´┐Żci spo´┐Żecznej.

Socjalizacja ka´┐Żdego cz´┐Żowieka trwa przez ca´┐Że ´┐Życie, lecz najwi´┐Żksze jej nasilenie wyst´┐Żpuje, gdy dziecko jest gotowe do rozpocz´┐Żcia i rozpoczyna ´┐Życie w spo´┐Żecze´┐Żstwie szerszym ni´┐Ż tylko grono rodzinne. Najwi´┐Żksz´┐Ż rol´┐Ż w socjalizacji dziecka na tym etapie odgrywaj´┐Ż przede wszystkim jego rodzice, a p´┐Żniej i tak´┐Że wychowawcy w szkole i r´┐Żwie´┐Żnicy oraz wszelkie instytucje pa´┐Żstwowe, do kt´┐Żrych mo´┐Żemy zaliczy´┐Ż mi´┐Żdzy innymi szko´┐Ż´┐Ż, ko´┐Żci´┐Ż, dom kultury itd.

Poprzez proces socjalizacji, cz´┐Żowiek uczy si´┐Ż podstaw interakcji spo´┐Żecznych, ´┐Życia i funkcjonowania w grupie, poznaje spo´┐Żeczne normy post´┐Żpowania i zachowania, wyznawanych warto´┐Żci, nabywa wszelkie umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż pos´┐Żugiwania si´┐Ż przedmiotami i kszta´┐Żtuje swoj´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż i cechy charakteru. Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż r´┐Żnego rodzaju mechanizmy socjalizacyjne, do kt´┐Żrych zaliczamy przede wszystkim pe´┐Żnione przez jednostk´┐Ż role w spo´┐Żecze´┐Żstwie, kt´┐Żre s´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnym atrybutem osobowo´┐Żci, kolejne to odruchy warunkowe, bezwarunkowe i kanalizacja, motywy wszelkiego dzia´┐Żania i aspiracje oraz identyfikacja i internalizacja.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  hemoroidy
woda
formu´┐Ża
artyku´┐Ż
Jezioro Gieret
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.