? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest smog?

Poj´┐Żcie smogu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja smogu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

smog - (ang. smoke - dym, fog - mg´┐Ża) to zjawisko wyst´┐Żpowania zanieczyszcze´┐Ż atmosferycznych wywo´┐Żanych dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż cz´┐Żowieka przy niekorzystnych naturalnych zjawiskach atmosferycznymi takich jak mg´┐Ża i bezwietrzno´┐Ż´┐Ż

W zale´┐Żno´┐Żci od miejsca wyst´┐Żpowania i warunki, w jakich powsta´┐Ż smog mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż jego 2 rodzaje: smog londy´┐Żski i smog Los Angeles. Smog londy´┐Żski wyst´┐Żpuje zazwyczaj w miesi´┐Żcach od listopada do grudnia gdzie na obszarach umiarkowanej strefy klimatycznej dochodzi do inwersji temperatur. W sk´┐Żad zanieczyszcze´┐Ż atmosferycznych tego rodzaju smogu wchodz´┐Ż tlenki siarki, azotu w´┐Żgla , sadza i trudno opadaj´┐Żce py´┐Ży. W sk´┐Żad zanieczyszcze´┐Ż smogu Los Angesles wchodz´┐Ż tlenki w´┐Żgla, azotu i w´┐Żglowodory. Smog ten ma charakter fotochemiczny, poniewa´┐Ż zwi´┐Żzki w nim zawarte ulegaj´┐Ż reakcjom fotochemicznym, w wyniku kt´┐Żrych powstaje mi´┐Żdzy innymi ozon. Pojawia si´┐Ż zazwyczaj na obszarach strefy subtropikalnej w miesi´┐Żcach letnich.

Zwi´┐Żzki chemiczne i py´┐Ży wchodz´┐Żce w sk´┐Żad smogu przy du´┐Żej wilgotno´┐Żci powietrza s´┐Ż du´┐Żym zagro´┐Żeniem, poniewa´┐Ż wywo´┐Żuj´┐Ż reakcje alergiczne i mog´┐Ż powodowa´┐Ż niewydolno´┐Ż´┐Ż oddechow´┐Ż i parali´┐Ż uk´┐Żadu krwiono´┐Żnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż inwestycyjna
dysfagia
resocjalizacja
portfolio
prawo karne wykonawcze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.