? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest SMD?

Poj´┐Żcie SMD i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja SMD napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

SMD - to skr´┐Żt od angielskiego zestawienia s´┐Ż´┐Żw Surface Mount Device. Jest to elektroniczny element, kt´┐Żry przystosowany jest odpowiednio do monta´┐Żu powierzchniowego, czyli inaczej m´┐Żwi´┐Żc- do STM (skr´┐Żt oznaczaj´┐Żcy: Surface Mount Technology).

SMD to nowoczesna technologia, na kt´┐Żr´┐Ż powsta´┐Żo bardzo du´┐Że zapotrzebowanie w momencie, kiedy to wszystkie uk´┐Żady elektroniczne zacz´┐Ży by´┐Ż powszechnie zmniejszane (chodzi o ich fizyczn´┐Ż wielko´┐Ż´┐Ż), a wr´┐Żcz- miniaturyzowane. Zosta´┐Ża ona zatem opracowana specjalnie na potrzeby miniaturyzacji, wyst´┐Żpuj´┐Żcej g´┐Ż´┐Żwnie w przemy´┐Żle elektronicznym. Taki element elektroniczny, znajduj´┐Żcy si´┐Ż w procesie produkcyjnym, przykleja si´┐Ż termoodpornym klejem do specjalnej, wst´┐Żpnie ocynkowanej ju´┐Ż p´┐Żytki. Nast´┐Żpnym procesem jest lutowanie, kt´┐Żre wykonuje si´┐Ż poprzez podgrzewanie elementu gor´┐Żcym powietrzem.

Wszystkie powsta´┐Że w ten spos´┐Żb elementy elektroniczne, kt´┐Żre z za´┐Żo´┐Żenia przeznaczone s´┐Ż do monta´┐Żu powierzchniowego, s´┐Ż bardzo charakterystyczne, szczeg´┐Żlnie przez wzgl´┐Żd na swoje niewielkie wymiary. Poza tym takie elementy elektroniczne posiadaj´┐Ż p´┐Żask´┐Ż obudow´┐Ż, a ich ko´┐Żc´┐Żwki lutownicze maj´┐Ż form´┐Ż ko´┐Żnierzy, kt´┐Żre obejmuj´┐Ż ko´┐Żce obudowy. W zasadzie mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że same ko´┐Żc´┐Żwki lutownicze, w por´┐Żwnaniu do samych rozmiar´┐Żw obudowy, s´┐Ż du´┐Że.

Ze wzgl´┐Żdu na do´┐Ż´┐Ż niewielkie rozmiary powsta´┐Żych w ten spos´┐Żb element´┐Żw, zrezygnowano tak´┐Że z tradycyjnego oznakowania, w postaci oznacze´┐Ż kolorowych warto´┐Żci oporu, czy te´┐Ż indukcyjno´┐Żci. Wprowadzono nowy spos´┐Żb oznakowania- oznakowanie liczbowe. W oznaczeniu tym dwie pierwsze cyfry symbolizuj´┐Ż cyfry warto´┐Żci poszczeg´┐Żlnego elementu. Natomiast trzecia cyfra stanowi pot´┐Żg´┐Ż dziesi´┐Żtki i oznacza ona ilo´┐Ż´┐Ż zer, kt´┐Żr´┐Ż nale´┐Ży dopisa´┐Ż do danego symbolu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  NATO
afiks
aktywno´┐Ż´┐Ż fizyczna
renesans
Strite Burgund
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.