? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest skype?

Poj´┐Żcie skypa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skypa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skype - jest to jeden ze sposob´┐Żw komunikacji mi´┐Żdzyludzkiej z wykorzystaniem Internetu. Dzi´┐Żki niemu w ´┐Żatwy, og´┐Żlnie dost´┐Żpny i tani spos´┐Żb mo´┐Żna komunikowa´┐Ż si´┐Ż miedzy sob´┐Ż, gdzie odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż nie jest ´┐Żadnym ograniczeniem, a jedynym wymogiem niniejszej komunikacji jest to, aby przynajmniej jedna osoba bior´┐Żca w niej udzia´┐Ż mia´┐Ża dost´┐Żp do Internetu.

Omawiany tu komunikator umo´┐Żliwia rozmowy g´┐Żosowe mi´┐Żdzy osobami posiadaj´┐Żcym skypa. Ponadto za niewielkie op´┐Żaty ze skypa mo´┐Żna dzwoni´┐Ż na telefony stacjonarne, wsz´┐Żdzie tam gdzie te telefony si´┐Ż znajduj´┐Ż, tj. do ka´┐Żdego kraju. Jako´┐Ż´┐Ż rozm´┐Żw ze skypa na telefony stacjonarne jest por´┐Żwnywalna do jako´┐Żci rozm´┐Żw mi´┐Żdzy dwoma telefonami stacjonarnymi, a dodatkowo jest ona ci´┐Żgle usprawniana. Co wi´┐Żcej skype umo´┐Żliwia r´┐Żwnie´┐Ż dzwonienie z niego na telefony kom´┐Żrkowe. Jeszcze inn´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż funkcj´┐Ż jaka pe´┐Żni jest fakt, ´┐Że za jego pomoc´┐Ż dokonuje si´┐Ż przesy´┐Żania r´┐Żnorodnych plik´┐Żw.

Skype jest dost´┐Żpny dla wszystkich os´┐Żb posiadaj´┐Żcych sta´┐Ży dost´┐Żp do Internetu. Tw´┐Żrc´┐Ż tego komunikatora s´┐Ż: Niklas Zennstrom i Janus Friis. Obecnie skype ma powy´┐Żej dwustu milion´┐Żw u´┐Żytkownik´┐Żw aktywnie korzystaj´┐Żcych z jego funkcji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  obelisk
funkcje pieni´┐Żdza
nauka
produkt logistyczny
geneza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.