? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest skr´┐Żt?

Poj´┐Żcie skr´┐Żtu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skr´┐Żtu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skr´┐Żt - jest skr´┐Żcon´┐Ż form´┐Ż danego wyrazu lub okre´┐Żlenia, maj´┐Ż na celu u´┐Żatwienie pos´┐Żugiwanie si´┐Ż j´┐Żzykiem ojczystym w jego potocznej formie. Zazwyczaj skr´┐Żt sk´┐Żada si´┐Ż z kilku liter, ale wyst´┐Żpuj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż skr´┐Żty jednoliterowe. Stosowanie i pisowni´┐Ż skr´┐Żt´┐Żw okre´┐Żlaj´┐Ż normy ortograficzne i j´┐Żzykowe.

Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcymi w codziennym ´┐Życiu skr´┐Żtami s´┐Ż nazwy urz´┐Żd´┐Żw i organizacji,
bo ka´┐Żdy kto ma do za´┐Żatwienia spraw´┐Ż w zak´┐Żadzie ubezpiecze´┐Ż spo´┐Żecznych ma spraw´┐Ż w ZUS-ie.

Skr´┐Żty pe´┐Żni´┐Ż dwie funkcje: funkcj´┐Ż mieszaj´┐Żc´┐Ż i funkcj´┐Ż haszuj´┐Żc´┐Ż. Funkcja haszuj´┐Żca oznacza przyporz´┐Żdkowanie okre´┐Żlonej, du´┐Żej grupie informacji kr´┐Żtkie oznaczenie.
Przy u´┐Żywaniu skr´┐Żt´┐Żw nale´┐Ży zwraca´┐Ż baczn´┐Ż uwag´┐Ż na stosowanie kropek i innych znak´┐Żw interpunkcyjnych a tak´┐Że u´┐Żywanie ma´┐Żych i wielkich liter, bo tu bardzo ´┐Żatwo o pomy´┐Żk´┐Ż i zmian´┐Ż znaczenia danego skr´┐Żtu.

Stosowane w tek´┐Żcie skr´┐Żty powinny by´┐Ż wymawiane jako pe´┐Żne wyrazy, wyj´┐Żtkiem mog´┐Ż by´┐Ż skr´┐Żty itp. i itd. Jednak przy oficjalnych odczytach lub starannej mowie r´┐Żwnie´┐Ż i te skr´┐Żty odczytane w pe´┐Żnej swej postaci b´┐Żd´┐Ż oznak´┐Ż znajomo´┐Żci zasad stosowania skr´┐Żt´┐Żw i ´┐Żwiadomego pos´┐Żugiwania si´┐Ż ojczystym j´┐Żzykiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  handel
pr´┐Żd
Calvados
sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż
´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.