? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest skarga konstytucyjna?

Poj´┐Żcie skargi konstytucyjnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skargi konstytucyjnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skarga konstytucyjna - instytucja s´┐Żu´┐Ż´┐Żca osobie fizycznej do ochrony na drodze szczeg´┐Żlnego post´┐Żpowania przed s´┐Żdem konstytucyjnym przys´┐Żuguj´┐Żcych jej praw podstawowych w przypadku ich naruszenia przez akty organ´┐Żw w´┐Żadzy publicznej albo ich bezczynno´┐Żci.

a) w Polsce skarga przys´┐Żuguje ka´┐Żdemu, czyje konstytucyjne prawa lub wolno´┐Żci zosta´┐Ży naruszone, z wyj´┐Żtkiem prawa azylu
b) skarg´┐Ż konstytucyjn´┐Ż wnosi si´┐Ż do Trybuna´┐Żu Konstytucyjnego i dotyczy ona zgodno´┐Żci z konstytucj´┐Ż ustawy lub innego aktu normatywnego na podstawie kt´┐Żrego s´┐Żd lub organ administracji publicznej orzek´┐Ż ostatecznie o wolno´┐Żciach, prawach lub obowi´┐Żzkach skar´┐Ż´┐Żcego
c) zasada subsydiarno´┐Żci - trzeba wykorzysta´┐Ż wszystkie inne ´┐Żrodki
d) brak ochrony przed bezczynno´┐Żci´┐Ż organ´┐Żw w´┐Żadzy publicznej
e) nie mo´┐Żna zaskar´┐Ży´┐Ż akt´┐Żw prawa miejscowego i uchwa´┐Ż samorz´┐Żdu terytorialnego

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  java
przyja´┐Ż´┐Ż
ko´┐Żci´┐Ż
obelisk
r´┐Żwnowaga
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.