? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest skarb pa´┐Żstwa?

Poj´┐Żcie skarbu pa´┐Żstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skarbu pa´┐Żstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skarb pa´┐Żstwa - poj´┐Żcie wywodz´┐Żce si´┐Ż historycznie z oddzielenia w staro´┐Żytnym Rzymie maj´┐Żtku panuj´┐Żcego w´┐Żadcy od maj´┐Żtku publicznego. Wsp´┐Żcze´┐Żnie w krajach rozwini´┐Żtych instytucja skarbu pa´┐Żstwa jest efektem rozwini´┐Żcia i ugruntowania si´┐Ż teorii osobowo´┐Żci prawnej pa´┐Żstwa, co doprowadzi´┐Żo do personifikacji z punktu widzenia prawa tej instytucji.

Obecnie skarb pa´┐Żstwa jest w Polsce instytucj´┐Ż prawn´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż w stosunkach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowi´┐Żzk´┐Żw dotycz´┐Żcych tej cz´┐Żci mienia pa´┐Żstwowego, kt´┐Żra nie pozostaje pod zarz´┐Żdem innych pa´┐Żstwowych os´┐Żb prawnych.

Skarb pa´┐Żstwa nie ponosi odpowiedzialno´┐Żci za zobowi´┐Żzania pa´┐Żstwowych jednostek gospodarczych b´┐Żd´┐Żcych osobami prawnymi samodzielnie gospodaruj´┐Żcymi cz´┐Żci´┐Ż mienia og´┐Żlnonarodowego (s´┐Ż to np. przedsi´┐Żbiorstwa pa´┐Żstwowe i sp´┐Żki skarbu pa´┐Żstwa), podobnie jak one nie ponosz´┐Ż odpowiedzialno´┐Żci za zobowi´┐Żzania skarbu pa´┐Żstwa. Skarb pa´┐Żstwa odpowiada g´┐Ż´┐Żwnie za jednostki bud´┐Żetowe.

Jako podmiot praw i obowi´┐Żzk´┐Żw skarb pa´┐Żstwa dysponuje zasobami finansowymi bud´┐Żetu pa´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rewaluacja
obr´┐Żt towarowy
komputer
gogle
wymioty
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.