? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż skamandryci?

Poj´┐Żcie skamandryt´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skamandryt´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skamandryci - Nazwa grupy wywodzi si´┐Ż od mitycznego ´┐Żr´┐Żd´┐Ża, poeci zaczerpn´┐Żli je bezpo´┐Żrednio z “Akropolis” S. Wyspia´┐Żskiego: “Skamander po´┐Żyska, wi´┐Żlan´┐Ż ´┐Żwietl´┐Żc´┐Ż si´┐Ż fal´┐Ż” i nazwali tak r´┐Żwnie´┐Ż miesi´┐Żcznik poetycki. Do grupy nale´┐Żeli: Julian Tuwim, Jan Lecho´┐Ż, Antoni Wierzy´┐Żski, Jaros´┐Żaw Iwaszkiewicz.

Poeci postulowali: programow´┐Ż bezprogramowo´┐Ż´┐Ż, co mia´┐Żo oznacza´┐Ż, ´┐Że pozostawiaj´┐Ż sobie nawzajem prawo do indywidualnego spojrzenia na poezje, a wi´┐Ż´┐Ż´┐Ż si´┐Ż na zasadzie przyja´┐Żni i sympatii, “wsp´┐Żlnot´┐Ż m´┐Żodo´┐Żci” jako temat i si´┐Ż´┐Ż tw´┐Żrcz´┐Ż, niech´┐Ż´┐Ż do patosu i kult talentu, uznanie, ´┐Że poeta jest przede wszystkim uczciwym rzemie´┐Żlnikiem, a nie nadludzk´┐Ż istot´┐Ż ogani´┐Żt´┐Ż sza´┐Żem natchnienia. Lata trzydzieste to koniec dzia´┐Żalno´┐Żci grupy. Rozesz´┐Ży si´┐Ż drogi przyjaci´┐Ż.

Lecho´┐Ż i Iwaszkiewicz obj´┐Żli stanowiska dyplomatyczne za granic´┐Ż, Wierzy´┐Żski zwi´┐Żza´┐Ż si´┐Ż z prawicowym obozem sanacji, S´┐Żonimski zaj´┐Ż´┐Ż si´┐Ż publicystyk´┐Ż, a Tuwim - podejmowa´┐Ż coraz powa´┐Żniejsze, krytykuj´┐Żce rzeczywisto´┐Ż´┐Ż tematy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ekologia
deflacja
ergonomia
prawo karne wykrocze´┐Ż
Blendet Scot Whisky
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.