? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest skala?

Poj´┐Żcie skali i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja skali napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

skala - z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego scala oznacza szczebel. S´┐Żowo skala w j´┐Żzyku polskim wyst´┐Żpuje w bardzo wielu znaczeniach. W ka´┐Żdej dziedzinie ´┐Życia oraz nauki termin skala pojawia si´┐Ż bardzo cz´┐Żsto i w bardzo r´┐Żnych uj´┐Żciach.

W uj´┐Żciu pomiarowym skala to system, kt´┐Żry zajmuje si´┐Ż kodowaniem uzyskanych w wyniku pomiaru danych oraz symboli. Ka´┐Żdy symbol jest odpowiednikiem ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonej zmiennej, kt´┐Żra charakteryzuje badany przedmiot, rzecz, czy te´┐Ż zjawisko. Wszystkie skale pomiarowe mo´┐Żna klasyfikowa´┐Ż wed´┐Żug r´┐Żnych cech, a najbardziej popularn´┐Ż z nich jest klasyfikacja zgodnie ze sposobem w jaki mo´┐Żna zestawi´┐Ż wyniki dw´┐Żch lub wi´┐Żcej pomiar´┐Żw. Skale pomiarowe mo´┐Żna podzieli´┐Ż na nominalne, ilorazowe, porz´┐Żdkowe, interwa´┐Żowe, absolutne, a tak´┐Że wiele innych.

Wszelkie warto´┐Żci uzyskane na za pomoc´┐Ż odpowiedniej skali pomiarowej przy pomocy warto´┐Żci liczbowych, odpowiednich symboli, a tak´┐Że tekst´┐Żw. Tylko osoby, kt´┐Żre s´┐Ż zaznajomione z tematyk´┐Ż i sposobem pomiaru oraz stosowan´┐Ż symbolik´┐Ż.

Ze skalami mamy do czynienia w muzyce- skala muzyczna, w psychologii - skale do oceny stan´┐Żw psychicznych pacjenta, w medycynie- skale do opisu stanu pacjenta, okre´┐Żlamy nimi temperatur´┐Ż, twardo´┐Ż´┐Ż wody i innych przedmiot´┐Żw fizycznych oraz w statystyce.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motywacja
chrapanie
baza danych
krew
pogoda
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.