? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest silnik skokowy?

Poj´┐Żcie silnika skokowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja silnika skokowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

silnik skokowy - (silnik krokowy) - przeznaczony do bezpo´┐Żredniego przetwarzania sygna´┐Ż´┐Żw elektrycznych w mechaniczne przesuni´┐Żcie k´┐Żtowe lub liniowe budowa: uzwojenia sterowane umieszcza si´┐Ż w stojanie kt´┐Żry posiada bieguny jawne lub utajone, wirnik mo´┐Że by´┐Ż wykonany jako aktywny - z magnesami trwa´┐Żymi lub zbudzeniem elektromagnetycznym lub jako reluktancyjny zasada dzia´┐Żania uzwojenia przeciwleg´┐Żych biegun´┐Żw tego silnika s´┐Ż po´┐Ż´┐Żczone szeregowo, aby przy zasilaniu pr´┐Żdem sta´┐Żym wytwarza´┐Ży r´┐Żne bieguny magnetyczne. Dla uzyskania skoku wirnika nale´┐Ży zasili´┐Ż uzwojenia napi´┐Żciem o przeciwnej biegunowo´┐Żci i od´┐Ż´┐Żczy´┐Ż napi´┐Żcie z uzwoje´┐Ż poprzednich.

Dzia´┐Żanie silnika skokowego z wirnikiem reluktancyjnym jest podobne z tym, ´┐Że wirnik reluktancyjny nie spolaryzowany nie rozr´┐Żnia zmiany zwrotu wektora strumienia i ustawia si´┐Ż tak aby permeancja strumienia stojana by´┐Ża najwi´┐Żksza. Zasilanie uzwoje´┐Ż silnik´┐Żw skokowych odbywa si´┐Ż wg algorytmu za pomoc´┐Ż komutatora elektronicznego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  polityka regionalna
diagram
spa
nudno´┐Żci
styl ´┐Życia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.