? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest silnik?

Poj´┐Żcie silnika i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja silnika napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

silnik - jest to maszyna, kt´┐Żra zamienia energi´┐Ż na prac´┐Ż mechaniczn´┐Ż. Obracaj´┐Żcy si´┐Ż wa´┐Ż wytwarza energi´┐Ż , kt´┐Żra zamieniana jest na inny rodzaj energii lub wykorzystywana w postaci pracy mechanicznej. Energia zamieniana na prac´┐Ż mo´┐Że mie´┐Ż charakter i cieplny, elektryczny, kinetyczny lub potencjalny.

W zale´┐Żno´┐Żci od rodzaju przetwarzanej energii mo´┐Żemy wyodr´┐Żbni´┐Ż silniki cieplne (o spalaniu wewn´┐Żtrznym lub zewn´┐Żtrznym), elektryczne, jonowe, hydrauliczne, pneumatyczne, wiatrowe i wodne. Natomiast ze wzgl´┐Żdu na ruch elementu, kt´┐Żry obiera energi´┐Ż z silnika mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż silniki t´┐Żokowe, turbinowe, rakietowe.

Jedn´┐Ż z charakterystycznych cech silnika jest moc wyliczana na podstawie wielko´┐Żci wykonanej pracy w okre´┐Żlonym czasie. Inn´┐Ż cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż silnika jest sprawno´┐Ż´┐Ż, czyli stosunek wytworzonej energii u´┐Żytecznej do energii pobranej przez silnik.

Pierwszym silnikiem w historii ludzko´┐Żci by´┐Żo ko´┐Żo wodne datowane s na oko´┐Żo 200 lat p.n.e. a kolejnym turbina parowa powsta´┐Ża 140 lat p.n.e. Rozw´┐Żj techniczny przez kolejne ery stworzy´┐Ż w dobie obecnej silniki o bardzo skomplikowanej budowie, w stosunku do ich historycznych prekursor´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  astma oskrzelowa
epilepsja
system
turysta
Blendet Scot Whisky
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.