? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest si´┐Ża?

Poj´┐Żcie si´┐Ży i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja si´┐Ży napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

si´┐Ża - jest to wielko´┐Ż´┐Ż fizyczna, kt´┐Żra jest miar´┐Ż oddzia´┐Żywa´┐Ż fizycznych mi´┐Żdzy cia´┐Żami. Jej jednostk´┐Ż miary w uk´┐Żadzie SI jest niuton, od nazwiska fizyka Isaaca Newtona tw´┐Żrcy 3 zasad dynamiki, na kt´┐Żrych oparte s´┐Ż zasady mechaniki.

Si´┐Ża pojawia si´┐Ż gdy przynajmniej 2 cia´┐Ża maja na siebie oddzia´┐Żywanie. W zwi´┐Żzku z r´┐Żnymi oddzia´┐Żowywaniami na siebie cia´┐Ż mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż si´┐Ż´┐Ż elektryczn´┐Ż, magnetyczn´┐Ż, spr´┐Żyst´┐Ż, tarcia, nacisku, ci´┐Żko´┐Żci, wyporu i inne. Si´┐Ża jest to wielo´┐Ż´┐Ż fizyczna, kt´┐Żra powoduje zmian´┐Ż ruchu cia´┐Ża czyli p´┐Żdu i pr´┐Żdko´┐Żci. Si´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż gdy nie przymocowane w ´┐Żaden spos´┐Żb cia´┐Żo mo´┐Że si´┐Ż porusza´┐Ż. Je´┐Żeli cia´┐Żo nie zmienia pozycji to znaczy ,´┐Że nie dzia´┐Ża na niego si´┐Ża. Je´┐Żeli cia´┐Żo zmienia sw´┐Żj stan ruchu, zaczyna zmienia´┐Ż kierunek ruchu, przyspiesza, zwalnia lub zaczyna porusza´┐Ż si´┐Ż je´┐Żeli nie by´┐Żo w stanie ruchu to znaczy, ´┐Że zaczyna dzia´┐Ża´┐Ż si´┐Ża.

Si´┐Ża jest bardzo wa´┐Żn´┐Ż jednostk´┐Ż fizyczn´┐Ż poniewa´┐Ż z g´┐Żry mo´┐Żna okre´┐Żli´┐Ż jaka b´┐Żdzie warto´┐Ż´┐Ż dzia´┐Żaj´┐Żcych si´┐Ż, czy to b´┐Żdzie si´┐Ża nacisku, tarcia, wyporu lub inna. Poniewa´┐Ż znane s´┐Ż w´┐Żasno´┐Żci tych si´┐Ż, mo´┐Żna przewidzie´┐Ż jak dane cia´┐Żo zacznie si´┐Ż zachowywa´┐Ż pod wp´┐Żywem okre´┐Żlonej si´┐Ży.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  norma
socjologia medycyny
zbiegowisko
psalm
zarz´┐Żdzanie transportem
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.