? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sie´┐Ż komputerowa?

Poj´┐Żcie sieci komputerowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sieci komputerowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sie´┐Ż komputerowa - (ang. Network) to grupa, co najmniej dw´┐Żch komputer´┐Żw lub innych urz´┐Żdze´┐Ż po´┐Ż´┐Żczona ze sob´┐Ż, co powoduje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wymiany informacji, korzystania ze wsp´┐Żlnego oprogramowania, z centralnej bazy danych a tak´┐Że wsp´┐Żlnego u´┐Żytkowania urz´┐Żdze´┐Ż peryferyjnych (ang. peripheral device) takich jak drukarek, skaner´┐Żw.

Ze wzgl´┐Żdu na obszar rozlokowania komputer´┐Żw we wsp´┐Żlnej sieci wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna sieci lokalne (kilka kilometr´┐Żw kwadratowych) miejskie (´┐Ż´┐Żcza du´┐Żej przepustowo´┐Żci rozci´┐Żgni´┐Żte na terenie miasta lub regionu) i rozleg´┐Że (´┐Ż´┐Żcz´┐Żce miasta, pa´┐Żstwa a nawet kontynenty). Sie´┐Ż rozleg´┐Ża by mog´┐Ża spe´┐Żnia´┐Ż swoja funkcj´┐Ż musi wsp´┐Żpracowa´┐Ż z publiczn´┐Ż sieci´┐Ż telekomunikacyjn´┐Ż.

Jednym z najwa´┐Żniejszych element´┐Żw wchodz´┐Żcych w sk´┐Żad sieci internetowej jest serwer. Jest to komputer o bardzo du´┐Żej mocy obliczeniowej, kt´┐Żry posiada wydajny i pojemny podsystem komputerowy umo´┐Żliwiaj´┐Żcy przechowywanie oprogramowania i dane u´┐Żytkownik´┐Żw. Do pozosta´┐Żych element´┐Żw sieci nale´┐Ż´┐Ż komputery (terminale), media transmisji (kable, ´┐Żwiat´┐Żowody fale radiowe), osprz´┐Żt sieciowy(modemy, routery), zasoby sieciowe oraz oprogramowanie sieciowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rozw´┐Żj
software
moda
kalkulacja wynikowa
trade marketing
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.