? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sepsa?

Poj´┐Żcie sepsy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sepsy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sepsa - Sepsa jest coraz cz´┐Żciej wymienianym powodem ´┐Żmierci w doniesieniach medialnych. Ale czym w´┐Ża´┐Żciwie jest ta tajemniczo brzmi´┐Żca choroba? Seps´┐Ż okre´┐Żlany jest zesp´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żcych u pacjenta objaw´┐Żw chorobowych, wyst´┐Żpuj´┐Żcych wskutek zaka´┐Żenia - najcz´┐Żciej bakteryjnego, cho´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż ono wywo´┐Żane r´┐Żwnie´┐Ż przez grzyby - organizmu i bardzo gwa´┐Żtownej jego reakcji na czynnik wywo´┐Żuj´┐Żcy stan zapalny. Z ca´┐Ż´┐Ż stanowczo´┐Żci´┐Ż trzeba stwierdzi´┐Ż, i´┐Ż sepsa nie jest jednostk´┐Ż chorobow´┐Ż a tak cz´┐Żsto bywa rozumiana.

Rozw´┐Żj zaka´┐Żenia i stanu zapalnego przebiega bardzo szybko i gwa´┐Żtownie na poziomie tkanek kom´┐Żrek chorego. Stan chorobowy rozprzestrzenia si´┐Ż bardzo szybko po ca´┐Żym organizmie i sieje w nim spustoszenie. Atakuj´┐Żc kolejne narz´┐Żdy prowadzi do ich niewydolno´┐Żci.
Niestety najcz´┐Żciej do zaka´┐Że´┐Ż dochodzi w szpitalnych oddzia´┐Żach intensywnej terapii. Nara´┐Żone na ni´┐Ż s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż osoby o os´┐Żabionych reakcjach obronnych organizmu a tak´┐Że przebywaj´┐Żce w du´┐Żych skupiskach ludzi, gdzie razem z lud´┐Żmi przebywa r´┐Żwnie´┐Ż ca´┐Ża masa bakterii i wirus´┐Żw.

Pocieszaj´┐Żcy jest jednak fakt, ´┐Że z roku na rok wraz z post´┐Żpem medycyny ro´┐Żnie liczba os´┐Żb, kt´┐Żre zdo´┐Ża´┐Ży przezwyci´┐Ży´┐Ż zaka´┐Żenie seps´┐Ż i mog´┐Ż cieszy´┐Ż si´┐Ż ´┐Życiem i zdrowiem.
´┐Żany zaka´┐Żeniem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  trawienie pokarm´┐Żw
reumatyzm
system
jaskra
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.