? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest segmentacja rynku?

Poj´┐Żcie segmentacji rynku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja segmentacji rynku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

segmentacja rynku - proces podzia´┐Żu og´┐Żlnego rynku np. wszystkich turyst´┐Żw lub sektor´┐Żw rynku, takich jak turystyka wypoczynkowa na podgrupy, czyli segmenty w celu zarz´┐Żdzania marketingowego. Jego celem jest bardziej efektywny marketing realizowany dzi´┐Żki kszta´┐Żtowaniu, promocji i dostarczaniu celowo stworzonych produkt´┐Żw nastawionych na zaspokojenie wyodr´┐Żbnionych potrzeb grup docelowych.
Segmentacja to potrzeba osi´┐Żgania wi´┐Żkszej efektywno´┐Żci w poda´┐Ży produkt´┐Żw, zapewniaj´┐Żca okre´┐Żlony popyt oraz wi´┐Żksz´┐Ż efektywno´┐Ż´┐Ż w procesie marketingowym. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw firmy turystyczne b´┐Żd´┐Ż mia´┐Ży do czynienia w trakcie roku z kilkoma segmentami, ale niekoniecznie r´┐Żwnocze´┐Żnie.

Segment rynku to:
-z punktu widzenia oprecayjnego - najefektywniejszy jest zwykle pojedynczy wytworzony masowo produkt
-z punktu widzenia marketingowego-potrzeba tworzenia i dostarczania produkt´┐Żw tworzonych pod k´┐Żtem widzenia r´┐Żnych grup klient´┐Żw jest kluczowym elementem powodzenia na rynku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  p´┐Żpasiec
integracja
telefon
logistyka mix
grupa etniczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.