? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest scena?

Poj´┐Żcie sceny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sceny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

scena - termin ten wywodzi si´┐Ż od ´┐Żaci´┐Żskiego „scaena”. Scena jest to wyznaczone miejsce w przestrzeni, gdzie odbywaj´┐Ż si´┐Ż wyst´┐Żpy pewnej grupy ludzi lub jednego cz´┐Żowieka g´┐Ż´┐Żwnie w celu dostarczenia emocjonalnych prze´┐Ży´┐Ż i estetycznych dozna´┐Ż innej grupie ludzi. Na scenach wystawiane s´┐Ż mi´┐Żdzy innymi sztuki teatralne, odbywaj´┐Ż si´┐Ż na nich koncerty oraz szereg innych imprez dla wi´┐Żkszej rzeszy os´┐Żb.

Zwykle sceny s´┐Ż na pewnych podwy´┐Ższeniach, tak aby osoby wyst´┐Żpuj´┐Żce na nich by´┐Ży dobrze widzialne dla ich odbiorc´┐Żw. Sceny mog´┐Ż mie´┐Ż r´┐Żne kszta´┐Żty, s´┐Ż statyczne, czy obrotowe, a dostosowane na og´┐Ż do potrzeb wyst´┐Żpuj´┐Żcych na nich os´┐Żb i widowni.

Mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o r´┐Żnych rodzajach scen, kt´┐Żre by´┐Ży mniej lub bardziej popularne w r´┐Żnych okresach dziej´┐Żw ludzko´┐Żci. W´┐Żr´┐Żd tych typ´┐Żw scen najbardziej popularne to: scena symultaniczna (szczeg´┐Żlnie popularna w czasach ´┐Żredniowiecza), scena terencjuszowska, czyli celkowa (wzorowana na antyku), scena w´┐Żoska, czyli pude´┐Żkowa (dzieli j´┐Ż od widowni zas´┐Żona, zwana kurtyn´┐Ż), scena estradowa, czyli otwarta (odwrotno´┐Ż´┐Ż sceny pude´┐Żkowej, tj. brak kurtyny), scena okr´┐Żg´┐Ża, b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż czworoboczna (widzowie zajmuj´┐Ż miejsca naoko´┐Żo niej).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  turystyka wiejska
angina
autorytet
filozofia
us´┐Żuga
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.