? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest satyra?

Poj´┐Żcie satyry i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja satyry napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

satyra - to jeden z gatunk´┐Żw literackich. Mo´┐Że by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż gatunkiem publicystycznym. Jest do´┐Ż´┐Ż charakterystyczny, bowiem ´┐Ż´┐Żczy w sobie zar´┐Żwno epik´┐Ż jak i liryk´┐Ż. Mo´┐Że zawiera´┐Ż w sobie tak´┐Że inne formy wypowiedzi. Gatunek ten wywodzi si´┐Ż ju´┐Ż z czas´┐Żw staro´┐Żytno´┐Żci. W tym gatunku tworzy´┐Ż na przyk´┐Żad Horacy.

Satyra ma za zadanie o´┐Żmiesza´┐Ż oraz pi´┐Żtnowa´┐Ż r´┐Żnorodne, ukazywane za jej po´┐Żrednictwem zjawiska. Mo´┐Że tak´┐Że o´┐Żmiesza´┐Ż panuj´┐Żce na danym terenie obyczaje, a tak´┐Że stosunki spo´┐Żeczne. Zadaniem satyry jest prezentowanie ´┐Żwiata poprzez komiczne jego wyolbrzymienie. Nie jest to jednak gatunek, kt´┐Żry nie´┐Ż´┐Ż musi ze sob´┐Ż koniecznie jakie´┐Ż przes´┐Żanie. Nie musi tak´┐Że proponowa´┐Ż czytelnikom ´┐Żadnych rozwi´┐Żza´┐Ż pozytywnych. Tutaj g´┐Ż´┐Żwnym celem jest karykaturalne ukazanie postaci lub danego wydarzenia. Mo´┐Żna zatem powiedzie´┐Ż, i´┐Ż istot´┐Ż tego rodzaju gatunku jest naprawd´┐Ż krytyczna postawa autora wobec opisywanej rzeczywisto´┐Żci, a tak´┐Że swoiste ukazywanie jej w krzywym zwierciadle.

Satyr´┐Ż mo´┐Żemy podzieli´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na jej budow´┐Ż. Wyr´┐Żniamy w´┐Żwczas monolog, monolog uj´┐Żty w cudzys´┐Ż´┐Żw lub dialog. Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż podzia´┐Ż przez wzgl´┐Żd na tre´┐Ż´┐Ż takiej tw´┐Żrczo´┐Żci. W´┐Żwczas wyr´┐Żniamy satyr´┐Ż polityczn´┐Ż, literack´┐Ż, przygodow´┐Ż, spo´┐Żeczno- obyczajow´┐Ż oraz filozoficzn´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  integracja
sen
problem badawczy
ceramika
system dystrybucji
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.