? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sarkoidoza?

Poj´┐Żcie sarkoidozy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sarkoidozy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sarkoidoza - choroba uk´┐Żadu odporno´┐Żciowego. To schorzenie, kt´┐Żrego charakterystyczn´┐Ż cech´┐Ż jest powstawanie ziarniniak´┐Żw, czyli ma´┐Żych grudek zapalnych, kt´┐Żre nie podlegaj´┐Ż martwicy. Praktycznie ca´┐Ży nasz organizm mo´┐Że zosta´┐Ż dotkni´┐Żty przez t´┐Ż chorob´┐Ż. Zasadniczo najcz´┐Żciej jednak zmiany pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w p´┐Żucach oraz w´┐Żz´┐Żach ch´┐Żonnych.

Objawy sarkoidozy pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nagle i stopniowo post´┐Żpuj´┐Ż. Najcz´┐Żstsze objawy takie jak zm´┐Żczenie, b´┐Żle, zamazane widzenie, kaszel, uszkodzenia sk´┐Żry czy skr´┐Żcenie oddechu nie wskazuj´┐Ż bezpo´┐Żrednio na t´┐Ż chorob´┐Ż. Dopiero jak pojawi´┐Ż si´┐Ż zmiany sk´┐Żrne, kt´┐Żre maj´┐Ż charakter zmian guzkowych oraz naciekowych, nasuwaj´┐Ż podejrzenie o tej w´┐Ża´┐Żnie chorobie. Poza tym schorzeniu temu towarzysz´┐Ż stany podgor´┐Żczkowe oraz duszno´┐Żci.

Przyczyny sarkoidozy tak do ko´┐Żca nie zosta´┐Ży jeszcze poznane. Zasadniczo wiadomo, i´┐Ż powstaje ona w zwi´┐Żzku z zaburzeniami na tle immunologicznym. Choroba ma w zasadzie charakter ´┐Żagodny, a zmiany, kt´┐Żre powstaj´┐Ż najcz´┐Żciej w p´┐Żucach, samoistnie zanikaj´┐Ż.

Je´┐Żli chodzi o leczenie, to jedynym lekiem, kt´┐Żre w jaki´┐Ż spos´┐Żb pozwala na kontrolowanie tej choroby, jest kortyzon. Pomaga on zapobiega´┐Ż dalszemu tworzeniu si´┐Ż zmian. Pozwala tak´┐Że na wyleczenie tych, kt´┐Żre ju´┐Ż si´┐Ż pojawi´┐Ży. Nie jest to jednak spos´┐Żb na ca´┐Żkowite wyeliminowanie tej choroby. Mimo leczenia mo´┐Że ona powr´┐Żci´┐Ż. Chocia´┐Ż zdarzaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że przypadki, kiedy leczenie jest w´┐Ża´┐Żciwie niepotrzebne. Zmiany bowiem ust´┐Żpuj´┐Ż samoistnie i po chorobie nie ma ´┐Żadnego ´┐Żladu.

Leczenie kortyzonem mo´┐Że nie´┐Ż´┐Ż ze sob´┐Ż skutki uboczne. Mo´┐Że bowiem dochodzi´┐Ż do powstawania innych schorze´┐Ż takich jak osteoporoza, cukrzyca czy te´┐Ż przyrost wagi. Dlatego te´┐Ż w przypadku tej choroby nale´┐Ży regularnie przeprowadza´┐Ż badania kontrolne oraz dba´┐Ż o zdrowy tryb ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  baner
Blendet Scot Whisky
obr´┐Żt towarowy
punkt
izolacja fundament´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.