? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sanatorium?

Poj´┐Żcie sanatorium i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sanatorium napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sanatorium - to bardzo specyficzne miejsce. Jest nim zak´┐Żad medyczny, kt´┐Żrego dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż opiera si´┐Ż na wykorzystywaniu walor´┐Żw rekreacyjnych, przyrodniczych i naturalnych danego terenu. Wykorzystywanie to ma na celu wywieranie korzystnego dzia´┐Żania na cz´┐Żowieka, kt´┐Żry przewa´┐Żnie nie jest w najlepszym stanie zdrowia.

W´┐Żr´┐Żd tych walor´┐Żw najcz´┐Żciej korzysta si´┐Ż z d´┐Żbr naturalnych takich jak na przyk´┐Żad wody mineralne oraz wody termalne. Du´┐Żym powodzeniem cieszy si´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż korzystania z walor´┐Żw takich jak borowina, ozon, radon czy sole mineralne. W zasadzie mo´┐Żna wykorzystywa´┐Ż wszystkie czynniki biofizyczne ´┐Żrodowiska, kt´┐Żre w jakikolwiek spos´┐Żb pozytywnie oddzia´┐Żywuj´┐Ż na organizm cz´┐Żowieka.

Przewa´┐Żnie mo´┐Żemy spotka´┐Ż si´┐Ż z tym, ´┐Że sanatorium zlokalizowane w miejscowo´┐Żci uzdrowiskowej. W takich miejscowo´┐Żciach zazwyczaj panuje specyficzny klimat. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tam r´┐Żwnie´┐Ż szczeg´┐Żlne walory przyrodolecznicze. Sanatoria przewa´┐Żnie przeznaczone s´┐Ż dla os´┐Żb, kt´┐Żre s´┐Ż przewlekle chore. To doskona´┐Że miejsca r´┐Żwnie´┐Ż dla rekonwalescent´┐Żw, kt´┐Żrzy wymagaj´┐Ż rehabilitacji. Sanatoria zalecane s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż dla os´┐Żb, u kt´┐Żrych konieczne jest utrwalenie pozytywnych wynik´┐Żw leczenia szpitalnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  motoryczno´┐Ż´┐Ż
logistyka mix
tablet
ekonomia turystyki
zapylanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.