? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest samorz´┐Żd zawodowy?

Poj´┐Żcie samorz´┐Żdu zawodowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja samorz´┐Żdu zawodowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

samorz´┐Żd zawodowy - powo´┐Żana przez ustaw´┐Ż organizacja skupiaj´┐Żca osoby fizyczne wykonuj´┐Żce okre´┐Żlony zaw´┐Żd zaufania publicznego i realizuj´┐Żca zadania okre´┐Żlone w przepisach prawa oraz w statucie danego samorz´┐Żdu zawodowego. Samorz´┐Żd zawodowy nazywany jest tak´┐Że izb´┐Ż zawodow´┐Ż, a potocznie tak´┐Że korporacj´┐Ż zawodow´┐Ż. W Polsce istniej´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce samorz´┐Żdy zawod´┐Żw zaufania publicznego: adwokat´┐Żw, aptekarzy, architekt´┐Żw, bieg´┐Żych rewident´┐Żw, doradc´┐Żw podatkowych, diagnost´┐Żw laboratoryjnych, in´┐Żynier´┐Żw budownictwa, komornik´┐Żw, kurator´┐Żw s´┐Żdowych, lekarzy i lekarzy dentyst´┐Żw, lekarzy weterynarii, notariuszy, piel´┐Żgniarek i po´┐Żo´┐Żnych, psycholog´┐Żw radc´┐Żw prawnych rzecznik´┐Żw patentowych urbanist´┐Żw.

Samorz´┐Żd zawodowy to organizacyjna forma zrzeszania si´┐Ż obywateli, ukszta´┐Żtowana na zasadzie wi´┐Żzi zawodowej, powsta´┐Ża celem reprezentowania ich interes´┐Żw wobec instytucji pa´┐Żstwa. Zasadniczym aktem prawnym, kt´┐Żry przewiduje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż tworzenia samorz´┐Żd´┐Żw zawodowych jest Konstytucja RP z 2.4.1997 r. Podstaw´┐Ż prawn´┐Ż stanowi art. 17 ust. l Konstytucji, kt´┐Żry dopuszcza tworzenie samorz´┐Żd´┐Żw zawodowych w drodze ustawy, jako podmiot´┐Żw reprezentuj´┐Żcych osoby wykonuj´┐Żce zaw´┐Żd zaufania publicznego i sprawuj´┐Żce piecz´┐Ż nad nale´┐Żytym wykonywaniem tych zawod´┐Żw w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Z Konstytucji wynika, ´┐Że samorz´┐Żd zawodowy ma do spe´┐Żnienia dwa podstawowe zadania:- reprezentowanie os´┐Żb wykonuj´┐Żcych zaw´┐Żd zaufania publicznego,- sprawowanie pieczy nad nale´┐Żytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Z tre´┐Żci art. 17 ust. l wynika r´┐Żwnie´┐Ż charakterystyka podmiotowej strony samorz´┐Żd´┐Żw zawodowych. S´┐Ż one jednostkami organizacyjnymi zrzeszaj´┐Żcymi osoby wykonuj´┐Żce zawody zaufania publicznego. Samorz´┐Żd taki jest zatem zrzeszeniem os´┐Żb fizycznych wykonuj´┐Żcych okre´┐Żlon´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż zawodow´┐Ż osobi´┐Żcie, co wyklucza skupienie w ramach samorz´┐Żdu os´┐Żb prawnych. Cechami os´┐Żb wchodz´┐Żcych w sk´┐Żad samorz´┐Żdu zawodu zaufania publicznego s´┐Ż dwa rodzaje zdolno´┐Żci: zdolno´┐Ż´┐Ż zawodowa, tzn. przygotowanie do wykonywania tego samego, co inni cz´┐Żonkowie korporacji zawodu i zdolno´┐Ż´┐Ż do wykonywania go na poziomie i w zakresie, kt´┐Żry mo´┐Że by´┐Ż uznany za wystarczaj´┐Żcy, aby spe´┐Żnia´┐Ż kryteria zaufania publicznego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  linux
private banking
media
horacjanizm
seks
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.