? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest samorz´┐Żd terytorialny?

Poj´┐Żcie samorz´┐Żdu terytorialnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja samorz´┐Żdu terytorialnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

samorz´┐Żd terytorialny - jest jedn´┐Ż z najmniejszych jednostek i najstarsz´┐Ż form´┐Ż administracji publicznej w ramach, kt´┐Żrej mieszka´┐Żcy tworz´┐Ż z mocy prawa wsp´┐Żlnot´┐Ż i wsp´┐Żdecyduj´┐Ż o realizacji zada´┐Ż administracyjnych dla swoich potrzeb na okre´┐Żlonym terytorium zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcym prawem pod nadzorem administracji rz´┐Żdowej.

Wsp´┐Żczesny samorz´┐Żd terytorialny mimo nazewnictwa nie jest kontynuacj´┐Ż samorz´┐Żdu z staro´┐Żytno´┐Żci i ´┐Żredniowiecza. Samorz´┐Żd tego okresu by´┐Ż samorz´┐Żdem o charakterze stanowym. Kszta´┐Żt obecnego samorz´┐Żdu przynios´┐Ży czasy Rewolucji Francuskiej i reform pruskich z pocz´┐Żtku XIX wieku.

Samorz´┐Żd terytorialny charakteryzuje unitarno´┐Ż´┐Ż, subsydiarno´┐Ż´┐Ż, czyli pomocniczo´┐Ż´┐Ż, wzgl´┐Żdna samodzielno´┐Ż´┐Ż, oraz demokracja. Samorz´┐Żd terytorialny jest przejawem decentralizacji administracji w pa´┐Żstwie. Jednostki samorz´┐Żdu terytorialnego posiadaj´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż oraz przys´┐Żuguje im prawo do w´┐Żasno´┐Żci oraz prawa maj´┐Żtkowe. Niezb´┐Żdnym elementem sytuacji prawnej samorz´┐Żdu pa´┐Żstwie demokratycznym jest kontrola i jego ochrona przez niezawis´┐Że s´┐Żdy. Samorz´┐Żd dzia´┐Ża jedynie w granicach pa´┐Żstwa zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcym w nim prawem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wierzytelno´┐Ż´┐Ż
w´┐Żtroba
projekt
marketing
cecha
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.