? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest samob´┐Żjstwo?

Poj´┐Żcie samob´┐Żjstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja samob´┐Żjstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

samob´┐Żjstwo - polega na celowym odebraniu sobie ´┐Życia. Przyczyn´┐Ż samob´┐Żjstw s´┐Ż czynniki psychologiczne lub spo´┐Żeczne.

Samob´┐Żjstwo jest ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzane z depresj´┐Ż. Nie oznacza to jednak, ´┐Że depresja zawsze do niego doprowadza. Zazwyczaj samob´┐Żjstwa pope´┐Żniane s´┐Ż w ostatniej fazie tej choroby. Decyzja jest podejmowana bardzo cz´┐Żsto spontanicznie. Do takiej sytuacji dochodzi przewa´┐Żnie po powa´┐Żnych urazach psychicznych i po ci´┐Żkich prze´┐Życiach. Samob´┐Żjstwa w´┐Żwczas s´┐Ż dokonywane w bardzo kr´┐Żtkim czasie od zaistnienia takiego zdarzenia. Nie maj´┐Ż one jednak na celu zwr´┐Żcenie na siebie uwagi. Zamierzeniem jest faktycznie ´┐Żmier´┐Ż. Inaczej wygl´┐Żda sytuacja os´┐Żb, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w stanie manii. Te osoby zachowuj´┐Ż si´┐Ż ca´┐Żkowicie normalnie i mo´┐Że si´┐Ż wydawa´┐Ż, ´┐Że s´┐Ż zadowolone z ´┐Życia, jednak w g´┐Ż´┐Żbi mog´┐Ż czu´┐Ż si´┐Ż winne jaki´┐Ż wydarze´┐Ż, np. wypadku, w kt´┐Żrym ponios´┐Ża ´┐Żmier´┐Ż dana osoba. Zazwyczaj bardzo dok´┐Żadnie planuj´┐Ż odebranie sobie ´┐Życia. Dbaj´┐Ż o ka´┐Żdy szczeg´┐Ż tego aktu, obmy´┐Żlaj´┐Żc dat´┐Ż, godzin´┐Ż, miejsce i spos´┐Żb.

Wyst´┐Żpuje r´┐Żwnie´┐Ż do´┐Ż´┐Ż szerokie grono os´┐Żb, kt´┐Żre pr´┐Żb´┐Ż samob´┐Żjstwa chc´┐Ż zwr´┐Żci´┐Ż na siebie uwag´┐Ż. To zjawisko jest do´┐Ż´┐Ż cz´┐Żste u m´┐Żodych os´┐Żb, kt´┐Żrym rodzice nie po´┐Żwi´┐Żcaj´┐Ż wystarczaj´┐Żco du´┐Żo czasu i nie wiedz´┐Ż o ich problemach.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konglomerat
ocieplenie budynk´┐Żw
gildia
osobowo´┐Ż´┐Ż
zarz´┐Żdzanie transportem
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.