? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest saldo?

Poj´┐Żcie salda i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja salda napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

saldo - Saldo jest okre´┐Żleniem wywodz´┐Żcym si´┐Ż od ´┐Żaci´┐Żskiego solidus. Okre´┐Żlany tym mianem jest stan konta na dan´┐Ż chwil´┐Ż, jako stan konta rozumiemy r´┐Żnic´┐Ż pomi´┐Żdzy obrotami po obydwu stronach danego konta. Przychody ewidencjonowane po stronie „Ma”, pomniejszone o ´┐Ż´┐Żczn´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż wydatk´┐Żw, koszt´┐Żw i strat ujmowanych po stronie „Winien” dla badanego okresu daj´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie saldo.

W zale´┐Żno´┐Żci od rodzaju konta saldo mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w r´┐Żnych formach. I tak konta aktywne b´┐Żd´┐Ż mia´┐Ży salda debetowe. Z kolei na kontach pasywnych wyst´┐Żpuj´┐Ż salda kredytowe. Konto b´┐Żdzie wykazywa´┐Żo saldo po stronie, na kt´┐Żrej notujemy wi´┐Żksze obroty, poniewa´┐Ż obroty aktyw´┐Żw s´┐Ż wi´┐Żksze po stronie „Debet”, saldo jest wykazywane po tej w´┐Ża´┐Żnie stronie. Ta sama regu´┐Ża dotyczy kont pasywnych.

Kontami, kt´┐Żre mog´┐Ż wykazywa´┐Ż r´┐Żne salda s´┐Ż konta aktywno-pasywne i tak jak w przypadku wcze´┐Żniej omawianych ustalenie salda polega na por´┐Żwnaniu obydwu stron konta z t´┐Ż r´┐Żnic´┐Ż, ´┐Że nie wynik nie jest okre´┐Żlony regu´┐Ż´┐Ż.

Poprzez okre´┐Żlenie salda konta mo´┐Żemy ustali´┐Ż wiele istotnych dla funkcjonowania przedsi´┐Żbiorstwa informacji dotycz´┐Żcych m.in. sk´┐Żadnik´┐Żw maj´┐Żtku, zobowi´┐Żza´┐Ż wobec kontrahent´┐Żw, got´┐Żwki w kasie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  uk´┐Żady organizmu
eksporter
ocieplenie budynk´┐Żw
kamica ´┐Ż´┐Żciowa
w´┐Żdka gatunkowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.