? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sakrament?

Poj´┐Żcie sakramentu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sakramentu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sakrament - to obrz´┐Żd religijny w chrze´┐Żcija´┐Żstwie. Jest on rozumiany jako znak albo te´┐Ż spos´┐Żb, poprzez kt´┐Żry dochodzi do przekazania ´┐Żaski Bo´┐Żej. Sakrament to obrz´┐Żd, kt´┐Żry ustanowiony zosta´┐Ż- zgodnie z wiar´┐Ż chrze´┐Żcija´┐Żsk´┐Ż- przez Chrystusa.

Katechizm Ko´┐Żcio´┐Ża katolickiego m´┐Żwi, i´┐Ż sakramenty s´┐Ż skutecznymi znakami ´┐Żaski. Zosta´┐Ży one ustanowione przez Chrystusa, a nast´┐Żpnie powierzone Ko´┐Żcio´┐Żowi. To w´┐Ża´┐Żnie poprzez te znaki cz´┐Żowiek mo´┐Że dost´┐Żpi´┐Ż ´┐Życia bo´┐Żego. Sakramenty s´┐Ż obrz´┐Żdami widzialnymi, podczas gdy ´┐Żaska bo´┐Ża, kt´┐Żra si´┐Ż w nich objawia, jest niewidzialna.

Wszystkie sakramenty s´┐Ż okre´┐Żlane jako ´┐Żwi´┐Żte. S´┐Ż one przeznaczone dla wszystkich ´┐Żywych i wierz´┐Żcych wyznawc´┐Żw Ko´┐Żcio´┐Ża. Wedle naszej wiary, w Ko´┐Żciele katolickim istnieje siedem sakrament´┐Żw. Nale´┐Ż´┐Ż do nich chrzest (pierwszy przyjmowany przez cz´┐Żowieka sakrament), bierzmowanie, Eucharystia (czyli po prostu komunia ´┐Żwi´┐Żta), pokuta (czyli spowied´┐Ż), namaszczenie chorych, ´┐Żwi´┐Żcenia (czyli kap´┐Ża´┐Żstwo) oraz ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo. Nie zawsze jednak by´┐Żo tyle sakrament´┐Żw. W XI w. ´┐Żw. Piotr Damiani wymienia´┐Ż ich a´┐Ż dwana´┐Żcie. Do sakrament´┐Żw zalicza´┐Żo si´┐Ż w´┐Żwczas namaszczenie na kr´┐Żla, a tak´┐Że dedykacj´┐Ż ko´┐Żcio´┐Ża. Zaliczano do nich r´┐Żwnie´┐Ż konsekracj´┐Ż dziewic, po´┐Żwi´┐Żcenie zakonnic. Nawet obmycie n´┐Żg w Wielki Czwartek okre´┐Żlane by´┐Żo tym mianem. Niekt´┐Żrzy ludzie uznawali za sakrament tak´┐Że ja´┐Żmu´┐Żn´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ostrogi pi´┐Żtowe
weksel
p´┐Żytki k´┐Żtowe
recenzja
moc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.