? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest rze´┐Żba?

Poj´┐Żcie rze´┐Żby i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja rze´┐Żby napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

rze´┐Żba - jedna ze sztuk plastycznych istniej´┐Żca od zarania dziej´┐Żw.

Formy rze´┐Żby: pe´┐Żno plastyczna i p´┐Żaskorze´┐Żba

Materia´┐Ży: br´┐Żz, kamie´┐Ż, drewno, glina, ko´┐Ż´┐Ż s´┐Żoniowa, wosk, metale szlachetne, tworzywa sztuczne i inne.

Najwa´┐Żniejsze techniki:
1. Odlew br´┐Żzowy:
- Na wosk tracony: utrwalony model z gliny tworzy rdze´┐Ż, pokrywa si´┐Ż go warstw´┐Ż wosku o grubo´┐Żci przysz´┐Żej pow´┐Żoki z br´┐Żzu. Otacza si´┐Ż to glin´┐Ż, a do wosku wbija specjalne rurki, natomiast rdze´┐Ż i pow´┐Żok´┐Ż ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż pr´┐Żtami (maj´┐Ż on przeciwdzia´┐Ża´┐Ż przesuwaniu si´┐Ż i wzgl´┐Żdem siebie po wytopieni wosku). Po nagrzaniu wosk wyp´┐Żywa przez rurki, a pust´┐Ż przestrze´┐Ż wype´┐Żnia si´┐Ż br´┐Żzem (9 cz´┐Żci miedzi i 1 cz´┐Ż´┐Ż cyny). Na koniec rozbija si´┐Ż glin´┐Ż i usuwa rdze´┐Ż.
- Odlew piaskowy: forma z gipsu po odlaniu nie zostaje rozbita, ale zdj´┐Żta po kawa´┐Żku i zachowana jako negatyw. Nowoczesne metody stosuj´┐Ż tak´┐Że elastyczne pow´┐Żoki z tworzywa sztucznego.
2. Rze´┐Żba drewniana, wed´┐Żug rysunku albo modelu (gips, glina) rze´┐Żbi si´┐Ż form´┐Ż z drewnianego kloca, z grubsza ociosanego lub wyfrezowanego, za pomoc´┐Ż o´┐Żnik´┐Żw albo m´┐Żotka i d´┐Żuta do drewna. Do czas´┐Żw renesansu zazwyczaj polichromowana.
3. Rze´┐Żba kamienna, wed´┐Żug szkicu z gliny (w´┐Ż. bozzetto) sporz´┐Żdza si´┐Ż przewa´┐Żnie gipsowy model wielko´┐Żci naturalnej, stanowi´┐Żcy podstaw´┐Ż odr´┐Żcznego albo pod kontrol´┐Ż przyrz´┐Żd´┐Żw pomiarowych wykuwania orygina´┐Żu z kamienia. O nie wyko´┐Żczonych cz´┐Żciach rze´┐Żby kamiennej m´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że nie s´┐Ż jeszcze „wydobyte z kamienia”. Rze´┐Żba ze sztucznego kamienia - odlew ze sproszkowanego kamienia, przewa´┐Żnie z wapienia, stosowany cz´┐Żsto, np.: w p´┐Żnym gotyku.
4. Stiuk, mieszanina gipsu, wapna i piasku, ´┐Żatwa do formowania ale szybko twardniej´┐Żca, stosowana do wykonywania rze´┐Żb pe´┐Żno plastycznych i rze´┐Żbiarskiej dekoracji ´┐Żciennej.
5. Stiuk marmoryzowany - imitacja marmuru (cz´┐Żsta w baroku), jest to stiuk barwiony py´┐Żem marmuru i malowany w ´┐Ży´┐Żki. Stucco lustro = wyg´┐Żadzana gor´┐Żc´┐Ż kielni´┐Ż cienka pow´┐Żoka z gipsu alabastrowego, py´┐Żu marmurowego i bia´┐Żego wapienia z barwnym laserunkiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konfesjona´┐Ż
mit
dzia´┐Ż logistyki
kaszak
transformator
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.