? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ryzyko?

Poj´┐Żcie ryzyka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ryzyka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ryzyko - to prawdopodobie´┐Żstwo wyst´┐Żpienia zdarzenia i wielko´┐Żci strat, jakie mo´┐Że przynie´┐Ż´┐Ż, czyli zagro´┐Żenie wynikaj´┐Żce z przypuszczalnych zdarze´┐Ż, kt´┐Żre s´┐Ż od nas nie zale´┐Żne, czy te´┐Ż konsekwencji podj´┐Żcia decyzji.

Ryzyko mo´┐Żna analizowa´┐Ż w teorii decyzji, in´┐Żynierii, naukach spo´┐Żecznych, psychologii, badaniach naukowych.

Ryzyko, w zale´┐Żno´┐Żci od dziedziny, w kt´┐Żrej jest analizowane mo´┐Że oznacza´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpienia zar´┐Żwno pozytywnych jak i negatywnych konsekwencji, przy okre´┐Żlonym wyniku prawdopodobie´┐Żstwa wyst´┐Żpienia jednej albo drugiej mo´┐Żliwo´┐Żci. Ryzyko mo´┐Że by´┐Ż analizowane r´┐Żwnie´┐Ż przy prawdopodobie´┐Żstwu wyst´┐Żpienia jakiego´┐Ż zagro´┐Żenia, kt´┐Żre mo´┐Że przynie´┐Ż´┐Ż negatywne skutki np. zniszcze´┐Ż wywo´┐Żanych huraganem. W tej sytuacji wyst´┐Żpienie ryzyka nie jest uzale´┐Żnione od tego, kto podejmuje decyzj´┐Ż. Szacowanie ryzyka nast´┐Żpuje w tej sytuacji na podstawie r´┐Żnych czynnik´┐Żw charakteryzuj´┐Żcych okre´┐Żlon´┐Ż sytuacj´┐Ż, takich jak dla przyk´┐Żadu ilo´┐Ż´┐Ż huragan´┐Żw w przesz´┐Żo´┐Żci.

Szacowanie ryzyka sta´┐Żo si´┐Ż we wsp´┐Żczesnym ´┐Żwiecie jedn´┐Ż z dziedzin naukowych, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż analiz´┐Ż ryzyka wyst´┐Żpuj´┐Żcego w rozwi´┐Żzaniach technologicznych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wata szklana
inflacja
nadwozie specjalistyczne
jaskra
domena internetowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.